Wikipedia:Permohonan melindungi laman

Laman ini memuatkan senarai permohonan untuk rencana yang sebaiknya dilindungi untuk mencegah vandalisme. Laman yang tidak mengalami laku musnah tidak akan dilindungi kerana konsep Wikipedia adalah ia terbuka untuk suntingan umum.


Isi kandungan
!$@ 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   Lihat juga 

ASunting

BSunting

CSunting

DSunting

ESunting

FSunting

GSunting

HSunting

ISunting

JSunting

KSunting

LSunting

MSunting

NSunting

OSunting

PSunting

QSunting

RSunting

SSunting

  • Selangor FA
  • Siti Zailah Mohd Yusoff - memohon untuk melindungi rencana ini buat sementara disebabkan vandalisme oleh pengguna id yang tidak berdaftar. Ini dapat dilihat dari 27 Mac 2020 dan 15 April 2020 dalam sejarah suntingan rencana tersebut. Yang Ikhlas NikoUMS (bincang) 01:18, 16 April 2020 (UTC)

TSunting

USunting

VSunting

WSunting

XSunting

YSunting

ZSunting