Wikipedia:Permohonan melindungi laman

Permintaan perlindungan halaman

Halaman ini digunakan untuk mengajukan permohonan perlindungan suatu halaman, fail, atau templat. Silakan baca terlebih dahulu polisi perlindungan. Perlindungan penuh digunakan untuk menghentikan perang suntingan oleh beberapa pengguna atau mencegah vandalisme pada templat berisiko tinggi dan perlindungan separa umumnya digunakan untuk mencegah vandalisme dari pengguna baru atau tidak berdaftar; dan perlindungan pemindahan digunakan untuk mencegah vandalisme dan perang pemindahan halaman.

Setelah suatu halaman dilindungi, perlindungan tersebut akan terdaftar di sejarah halaman beserta catatan yang berisi alasan halaman tersebut dilindungi. Rencana yang dilindungi juga akan terdaftar di Khas:Laman dilindungi. Perbincangan mengenai perubahan halaman yang dilindungi dapat dilakukan di halaman perbincangan. Dalam kes perlindungan penuh akibat perang suntingan, tujuan penyelia mengembalikan halaman bukanlah mengembalikan ke versi tertentu, melainkan menghilangkan vandalisme yang terjadi.

Catatan: Penyunting diharapkan tidak melakukan permohonan perlindungan halaman sebagai kaedah untuk menyokong hujah di suatu tempat atau wadah untuk memulakan perbincangan baru mengenai isi rencana. Jika permintaan mengandungi hujah yang berlebihan, nampaknya bertujuan untuk menyelesaikan perbahasan kandungan halaman, mengandungi serangan peribadi atau mengandungi perbincangan yang tidak berkaitan, permintaan itu akan dipadamkan dan tiada tindakan akan diambil..


Tekan tombol berikut jika Anda ingin mengajukan permintaan perlindungan atau peningkatan tahap perlindungan:


Tekan tombol berikut jika anda ingin mengajukan pencabutan perlindungan atau pengurangan tahap perlindungan:


Tekan tombol berikut jika Anda ingin mengajukan penyuntingan pada halaman yang dilindungi:

Permintaan perlindungan dan peningkatan tahap perlindungan

sunting


Meminta perlindungan laman

sunting

Meminta perlindungan untuk laman-laman berikut kerana tindakan laku musnah

Awikivisitor20122018 (bincang) 16:57, 30 April 2024 (UTC)[balas]


Permintaan pencabutan dan pengurangan tahap perlindungan

sunting

Tidak ada permintaan untuk saat ini

Permintaan penyuntingan halaman yang dilindungi

sunting


Permintaan di halaman perbincangan

sunting
Separa
Tidak ada permintaan untuk saat ini
Penuh
Tidak ada permintaan untuk saat ini