Wikipedia:Tahukah anda/Negara dan Antarabangsa

Laman ini mengumpulkan fakta-fakta dari Wikipedia:Tahukah anda yang pernah dipaparkan di Laman Utama dan fakta-fakta ini diletakkan di bawah kategori:


Negara dan Antarabangsa
Merangkumi fakta berkenaan identiti, hubungan, konflik, badan, perjanjian dan gagasan sesebuah negara dan antarabangsa.