Wikipedia:WikiProjek Bandaraya/Penilaian

ArahanSunting

Skala kualitiSunting

Letakkan mereka di kategori yang sesuai dengan menambah atau menyunting teg di Laman Perbincangan rencana bandaraya seperti berikut:

 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=RP }}
 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=A }}
 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=RB }}
 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=B }}
 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=Mula }}
 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=Tunas }}
 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=Senarai }}
 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=Kat }}
 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=Templat}}
 • {{ WikiProjek Bandaraya | class=NA}}

Kelas eksklusif untuk WikiProjek ini ialah:

 • {{ Film | class=AD }} - Untuk bandaraya akan datang.

Nota: Anda tidak patut sewenang-wenangnya meletakkan teg RP-Class dan RB-Class. Ia perlu melalui beberapa penilaian rasmi di Wikipedia dahulu.

Label-label berikut menunjukkan skema penilaian ini:

Skema penilaian kualiti artikel
Label Kriteria
  RP
{{RP-Class-bandaraya}}
Hanya dianugerahkan kepada rencana-rencana yang menjadi "rencana pilihan" dan juga memenuhi kriteria untuk menjadi rencana pilihan.
A
{{A-Class-bandaraya}}
Sebuah rencana yang ditulis baik, jelas dan dilengkapi dengan huraian untuk topik itu. Ianya haruslah panjang bersesuaian dengan topiknya dan juga mempunyai subtopik yang sesuai untuk mengagihkan isinya. Ia juga haruslah mempunyai sumber rujukan dan sumber rujukan yang terbaik itu adalah daripada laman web.
  RB
{{RB-Class-bandaraya}}
Pengelasan ini adalah untuk rencana-rencana yang baik tetapi memerlukan beberapa baik pulih sebelum ianya dapat dikatakan setaraf dengan rencana pilihan.
B
{{B-Class-bandaraya}}
Mempunyai beberapa elemen daripada kelas "mula", namun begitu masih mempunyai kekurangan dalam isi kandungannya atau kekurangan rujukan, memerlukan beberapa suntingan untuk penjelasan, isi kandungannya seimbang, mempunyai masalah polisi seperti masalah hak cipta atau masalah keberkecualian.
Mula
{{Mula-Class-bandaraya}}
Rencana ini mungkin mempunyai kandungan yang bagus tetapi masih belum mempunyai isi-isi penting. Sekurang-kurangnya mempunyai satu elemen penting yang dikumpul, termasuk salah satu daripada berikut:
 • Imej atau grafik yang berguna
 • Beberapa pautan yang dapat menolong menerangkan topik tersebut
 • Satu subtopik yang bersesuaian dengan kandungannya
 • Beberapa subtopik yang menunjukkan bahan-bahan yang dapat ditambah di dalam topik itu untuk melengkapkan rencana
Tunas
{{Tunas-Class-bandaraya}}
Rencana ini sama ada pendek atau juga hanya kumpulan maklumat-maklumat yang tidak tersusun. Ia mungkin juga panjang tetapi, isinya tidak bersesuaian dan tidak relevan.
Skala lain
Label Kriteria
KATEGORI
{{Kat-Class-bandaraya}}
Untuk laman Kategori berkaitan bandaraya sahaja.
SENARAI
{{Senarai-Class-bandaraya}}
Untuk rencana Senarai berkaitan bandaraya sahaja.
TEMPLAT
{{Templat-Class-bandaraya}}
Untuk Templat berkaitan bandaraya sahaja.
BR
{{NA-Class-bandaraya}}
Untuk laman-laman yang bukan rencana berkaitan bandaraya. (Kegunaan tidak tentu, sebolehnya gunakan label-label lain.)

Skala KepentinganSunting

 • {{WikiProjek Bandaraya| importance=Tertinggi}} - Mempunyai kepentingan tertinggi.
 • {{WikiProjek Bandaraya| importance=Tinggi}} - Mempunyai kepentingan tinggi.
 • {{WikiProjek Bandaraya| importance=Sederhana}} - Mempunyai kepentingan sederhana.
 • {{WikiProjek Bandaraya| importance=Rendah}} - Mempunyai kepentingan rendah.

Label-label berikut menunjukkan skema penilaian ini:

Skema penilaian kualiti artikel
Label Kriteria
Tertinggi
{{Tertinggi-Penting-bandaraya}}
Hanya dianugerahkan kepada rencana-rencana yang sangat dikenali dan begitu signifikan dengan bandaraya.
Tinggi
{{Tinggi-Penting-bandaraya}}
Dianugerahkan kepada rencana-rencana yang amat dikenali.
Sederhana
{{Sederhana-Penting-bandaraya}}
Pengelasan ini adalah untuk rencana-rencana mengenai bandaraya yang penting.
Rendah
{{Rendah-Penting-bandaraya}}
Hanya untuk rencana-rencana bandaraya yang tidak begitu dikenali dan tidak begitu penting.

Pinta penilaianSunting

Bandaraya-bandaraya yang diminta untuk dinilaiSunting

(tiada lagi)

Minta untuk dinilaiSunting

Senaraikan bandaraya-bandaraya yang anda mahu minta untuk dinilai, diikuti dengan tandatangan anda.