xHarbour ialah sebuah pengkompil berbilang pelantar perisian bebas canggih Clipper yang menawarkan terminal grafik (GT) berganda, termasuk pemacu konsol, GUI, dan konsol/GUI hibrid. xHarbour serasi kebelakang denga Clipper dan menyokong pelbagai tambahan sintaks bahasa, pustaka masa jalanan yang amat besar, dan sokongan pihak ketiga yang meluas.

Seperti kebanyakan bahasa dinamik, xHarbour juga tersedia sebagai bahasa penskripan (aplikasi berdikari, pustaka boleh paut, enjin MS ActiveScript [Windows Script Host, HTML, ASP]) menggunakan pentafsir yang ditulis dalam bahasa xHarbour.

Kelompok berita Usenet xHarbour, comp.lang.xharbour merupakan sebuah komuniti yang aktif dalam membincangkan soalan berkaitan xHarbour.