Yottabait (diterbitkan daripada awalan SI, yotta-) ialah unit maklumat atau storan komputer yang sama dengan satu septilion (satu kuadrilion skala panjang atau 1024) bait. Simbolnya ialah YB. Pada masa ini, tidak terdapat sebarang komputer yang mempunyai storan sebesar satu yottabait. Sebenarnya, ruang bagi semua komputer di dalam dunia masih belum mencapai satu yottabait apabila digabungkan.

Kuantiti bait
Awalan SI Kegunaan sejarah Awalan perduaan
Simbol
(nama)
Nilai  Simbol  Nilai Simbol
(nama)
 Nilai 
kB (kilobait) 10001 = 103 KB 10241 = 210  KiB (kibibait) 210
MB (megabait) 10002 = 106 MB 10242 = 220  MiB (mebibait) 220
GB (gigabait) 10003 = 109 GB 10243 = 230  GiB (gibibait) 230
TB (terabait) 10004 = 1012 TB 10244 = 240  TiB (tebibait) 240
PB (petabait) 10005 = 1015 PB 10245 = 250  PiB (pebibait) 250
EB (eksabait) 10006 = 1018 EB 10246 = 260  EiB (eksbibait) 260
ZB (zetabait) 10007 = 1021 ZB 10247 = 270  ZiB (zebibait) 270
YB (yotabait) 10008 = 1024 YB 10248 = 280  YiB (yobibait) 280

Apabila digunakan dengan gandaan bait, awalan SI boleh merujuk kepada asas 1000 atau 1024 dan oleh itu, nilainya yang tepat boleh merupakan:

  • 1 septilion atau 1,000,000,000,000,000,000,000,000 bait — 10008 atau 1024; atau
  • 1,208,925,819,614,629,174,706,176 bait — 10248 atau 280.

Istilah yobibait yang menggunakan awalan perduaan telah dicadangkan sebagai rujukan yang tidak kabur kepada nilai kedua yang tersebut di atas.

Lihat juga

sunting

Pautan luar

sunting