Zakat binatang ternakan

Zakat ternakan ialah zakat yang wajib dikeluarkan apabila sempurna syarat-syaratnya. Haiwan ternakan yang diwajibkan zakat adalah kambing, biri-biri, lembu, kerbau dan unta.

Haul semua haiwan sama iaitu 1 tahun. Manakala nisabnya berbeza mengikut haiwan, misalnya kambing 40 ekor, lembu 30 ekor dan unta 5 ekor.

Dalil wajib zakat ternakanSunting

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

" Daripada Muaz Ibnu Jabal, beliau berkata: Baginda Rasulullah SAW telah mengutus aku ke Yaman dan beliau memerintahkan aku dari setiap 40 ekor lembu, satu ekor lembu (musinnah-Lembu betina berumur 2 tahun lebih) dan dari tiap-tiap 30 ekor lembu, (tabi`-Lembu jantan berumur 1 tahun lebih), atau tabiah (satu ekor lembu jantan atau betina yang mencapai umur 2 tahun). " - (Riwayat Ibnu Majah)

Syarat wajib zakat ternakanSunting

  1. Islam
  2. Sempurna milik
  3. Merdeka
  4. Cukup nisab (genap setahun)
  5. Binatang ternakan tidak digunakan untuk bekerja seperti membajak sawah, menarik kereta dan sebagainya.

Pautan luarSunting