Zaman Moden

Zaman Moden biasanya merujuk pada tahun-tahun selepas 1500 Masehi. Tahun ini ditandai dengan kejatuhan Empayar Rom Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, permulaan Zeitgeist dan reformasi protestan oleh Martin Luther.

Zaman moden ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang sains, politik dan teknologi. Dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seni, politik, sains dan teknologi moden, dan budaya tidak hanya menguasai Eropah Barat dan Amerika Utara, tetapi juga hampir setiap inci dunia. Termasuk pelbagai jenis pemikiran yang pro dan menentang dunia Barat. Perang brutal dan masalah lain pada masa ini, yang banyak disebabkan oleh pertumbuhan pesat, dan hubungan antara kehilangan kekuatan norma agama dan etika tradisional. Ini menyebabkan banyak reaksi terhadap perkembangan moden. Optimisme dan keyakinan dalam proses yang diperjuangkan telah dikritik oleh postmodenisme sementara penguasaan Eropah Barat dan Amerika Utara terhadap benua lain telah dikritik oleh teori postkolonial.