Zootomi adalah cabang zoologi yang khusus kepada anatomi haiwan, khususnya dalam bedah siasat "dissection" haiwan.

See also: Androtomi,