Zuhrah bin Kilab bin Murrah[1] merupakan saudara (adik) kepada Qusai bin Kilab yang menurunkan Bani Zuhrah.

Bani Zuhrah merupakan sebahagian dari kaum kerabat Nabi Muhammad S.A.W dari jalur ibu baginda iaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah, jadi kaitan nasab kedua orang tua Nabi Muhammad S.A.W sebenarnya bertemu pada Kilab bin Murrah.

Tokoh-tokoh Bani Zuhrah pada zaman Nabi Muhammad yang terkenal antara lain iaitu Al-Akhnas bin Syuraiq Ats-Tsaqafi Az-Zuhry, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhry, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhry.

Rujukan Sunting