Abomasum ialah bahagian perut keempat dan terakhir dalam haiwan ruminan. Abomasum merupakan perut pencernaan sebenar, anatomi dan fungsinya hampir sama dengan fungsi perut dalam haiwan berperut tunggal.

Ia merembeskan renet, sejenis bahan yang digunakan untuk pembuatan keju.