Akauntan

{{Infobox Occupation

| name= Akauntan

| image= Fuggerkontor.jpg

| caption=

| official_names= Akauntan
akauntan berkelayakan
Akauntan profesional
akauntan berkanun


| type= profesion

| activity_sector= Perniagaan

| competencies= Kemahiran pengurusan

| formation= sila lihat keperluan profesional

| employment_field= syarikat swasta
industri kewangan
kerajaan

| related_occupation=

| average


Seorang akauntan adalah seorang pengamal perakaunan), yang merupakan pengukuran, pendedahan atau kandungan kepastian terhadapt maklumat kewangan yang membantu para pengurus, pelabur, penguasa cukai dan lain-lain membuat keputusan terhap sumber-sumber yang diperuntukkan.

RujukanSunting