hai semua......... anda hebat

Akauntan
Fuggerkontor.jpg
Pekerjaan
NamaAkauntan
akauntan berkelayakan
Akauntan profesional
akauntan berkanun
Jenis
Sektor kegiatan
Penerangan
Kemahiran
Kemahiran pengurusan
Pendikan yang diperlukan
Bidang pekerjaan
syarikat swasta
industri kewangan
kerajaan
sunting
Lihat pendokumenan templat ini
Money Coin Icon.svg
Perakaunan
Konsep utama

Akauntan
Simpan kira-kira
Timbangan duga
Lejar am
Debit dan kredit
Kos barang dijual
Sistem catatan bergu
Amalan piawai
Asas tunai dan akruan
GAAP / IFRS

Penyata kewangan

Kunci kira-kira
Penyata Pendapatan
Penyata aliran tunai
Ekuiti pemilik
Untung tertahan

Pengauditan

Audit kewangan
GAAS
Audit dalaman
Akta Sarbanes-Oxley
Juruaudit Empat Besar

Bidang perakaunan

KosKewanganForensik
TabungPengurusanCukai


Seorang akauntan adalah seorang pengamal perakaunan), yang merupakan pengukuran, pendedahan atau kandungan kepastian terhadapt maklumat kewangan yang membantu para pengurus, pelabur, penguasa cukai dan lain-lain membuat keputusan terhap sumber-sumber yang diperuntukkan.

RujukanSunting