Akord adalah kumpulan tiga nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan yang suaranya berharmoni. Akord boleh dimainkan secara terputus-putus ataupun secara bersamaan. Akord ini digunakan untuk mengiringi suatu lagu. Ketika anda menekan tiga tuts piano C, E dan G secara serentak, ini bermakna anda sudah bermain akord. Contoh alat muzik lain yang boleh memainkan akord adalah gitar (akustik dan elektrik), organ, electone .

Akord C Mayor (C) pada gitar (dengan tuning standard)

Sejarah Akord Sejak 1725 sunting

Muzik mengenal notasi sejak tahun 590 yang dijumpai oleh Paus Agung Gregori. Notasi ini disebut Notasi Gregory. Namun disempurnakan sekitar tahun 950 dengan dikenalinya Notasi Balok. Pada awalnya tahun 1600-1750 (Era Barok) orang mengenal muzik polifoni dengan ilmu kontrapung, suara kedua berupa melodi lain yang saling bertentangan. Baru tahun 1725 (Era Klasik 1750-1820) orang mengenal akord dalam muzik homofoni, Remeau menulis buku Traite d'Harmonie tahun 1722 . Pada awalnya akord disusun dengan tiga nada, kemudian dibalikkan, berupa mayor, minor, augmented, dmiminished, dan seterusnya ditambah nada septim, sixth, dst. Dan mulai tahun 1750 di Era Klasik akord juga berkembang hingga kini di era blues (1870), jazz (1920), pop dan rock (1955), dll. yang mengenal akord ninth, eleeventh, thirdteenth, dst.

Macam-macam akord sunting

Akord itu banyak macamnya. Antara lain akord mayor, akord minor, akord dominan septim, akord diminished, akord augmented , akord minor 6 , akord mayor 7 , akord suspended dan masih banyak yang lain. Akord yang paling sering dipakai dalam suatu lagu yang sederhana adalah akord mayor, akord minor dan akord dominan septim. Akord lain digunakan untuk memperindah atau mengubah kualiti suatu lagu. Sisipan akord yang berbeza akan memberikan kesan rasa yang berbeza dalam iringan suatu lagu.

Akord mayor sunting

Akord mayor adalah akord yang selang antara nadanya 2 - 1 1/2

Contoh akord mayor:

 • Cb (Cb-Eb-Gb) = B
 • C (C-E-G)
 • C # (C # -E # -G #) = Db (Db-F-Ab)
 • D (D-F # -A)
 • D # (D # -G-A #) = Eb (Eb-G-Bb)
 • E (E-G # -B) = Fb (Fb-Ab-Cb)
 • E # (E # -A-B #) = F (F-A-C)
 • F (F-A-C)
 • F # (F # -A # -C #) = Gb (Gb-Bb-Db)
 • G (G-B-D)
 • G # (G # -B # -D #) = As (Ab-C-Eb)
 • A (A-C # -E)
 • A # (A # -D-E #) = Bb (Bb-D-F)
 • B (B-D # -F #) = Cb
 • B # (B # -E-G) = C

Akord mayor juga boleh dibilang dalam bahasa angka 1-3-5 dalam jarak simetris / seimbang.

Akord yang mempunyai nama berbeza namun bila dimainkan bersuara sama disebut 'Akord Enharmonis' . Contohnya: akord Cb (Ces mayor) dengan B (B mayor).

Akord di atas adalah 'akord dasar' . Akord tersebut boleh dibalik-balik urutannya (disebut 'balikan pertama' dan 'balikan kedua' ). Misalnya: C on E (C / E). Ini bererti kita harus bermain akord dengan urutan EGC 'bukan CEG. C on E adalah balikan pertama dari akord dasar C. Balikan keduanya adalah C on G (C / G) iaitu G-E'-C '.

Notasi: C, CM, Cma

Akord minor sunting

'Akord minor' adalah akord yang selang antara nadanya 1 1/2 - 2 Apabila anda sudah tahu suatu akord mayor misalnya; 'C mayor' maka anda boleh mengetahui pula akord minornya ( 'C minor' ) iaitu dengan cara menurunkan nada yang ada di tengah sebanyak setengah selang . Sehingga didapat akord C minor adalah 'C-Es (E diturunkan setengah menjadi Es) -G' .

Notasi: Cm, CMI

Akord dominan ketujuh sunting

'Akord Dominan Seventh'

Akord dominant 7th (C7) biasanya ada pada bahagian lagu dimana perpindahan akan menuju dari C ke F. Pada beberapa lagu dan banyak lagu menggunakan perendahan 1 ke 4 dengan chord 1 dominant 7th. Jadi 1 - 1 dominant 7th - 4. Pada setiap nada dasar misalnya D, maka D - D7 - G atau nada dasar E, maka E - E7 - A.

Akord teraugmentasi sunting

'Akord augmented' adalah akord yang selang antara nadanya 2 - 2.

Notasi: Caug / C +

Akord diminis ( diminished ) sunting

Akord diminis adalah akord yang selang antar nadanya adalah 1 1/2 - 1 1/2.

Notasi: Cdim.