Akta Keselamatan Dalam Negeri

Laman nyahkekaburan

Istilah 'Akta Keselamatan Dalam Negeri' (Bahasa Inggeris: Internal Security Act) boleh merujuk kepada: