ialah konsep kewangan pajakan syariah iaitu bank membeli harta yang dikehendaki oleh pelanggan dan kemudian memajakkan harta itu kepada pelanggan dan kemudian memajakkan harta itu kepada pelanggan untuk tempoh tertentu dengan mengenakan sewa pajakan dan syarat-syarat lain yang disetujui oleh kedua-dua pihak.[perlu rujukan]