Angin Pendamai ialah lagu yang direka oleh Ito dari Kumpulan Blues Gang untuk Pakatan Rakyat sempena Konvensyen Pakatan Rakyat Pertama seminggu sebelum konvensyen itu diadakan.