Bantuan:Sejarah laman

= Penggunaan

sunting

Pada laman sejarah:

  • Semua perubahan lalu pada laman berkenaan disenaraikan dalam turutan kronologi songsang.
  • Untuk melihat versi tertentu, klik satu taruih.
  • Untuk membandingkan versi lama dengan versi semasa, klik kini.
  • Untuk membandingkan satu versi dengan versi yang sebelumnya, klik akhir.y
  • Untuk membandingkan dua versi tertentu, tandai butang radio lajur kiri dekat versi lama dan butang radio lajur kanan dekat versi baru, kemudian klik butang "Bandingkan versi-versi yang dipilih".
  • Suntingan kecil ditandai k.

Berikut ialah contoh terperinci mengenai sjejarah laman dengan menggunakan kulit yang tersedia ini: Suntingan ditunjukkan dari yang terbaru hingga ke terlama. Setiap suntingan mengisi satu baris yang menunjukkan waktu dan tarikh, nama atau IP penyumbang dan ringkasan penyuntingan, dan juga maklumat diagnostik yan

=