Planet kerdil Pluto mempunyai lima bulan yang diketahui. Mengikut urutan penemuannya iaitu Kharon, Niks, Hidra, Kerberos dan Stiks.

Imej Hubble sistem Plutonian, menunjukkan tiga bulan yang lebih besar
Imej Hubble untuk kelima-lima bulan yang diketahui, dengan orbit anggaran. Kecerahan Pluto dan Kharon dikurangkan untuk menunjukkan bulan-bulan yang lebih malap.