Damar boleh merujuk kepada:-

  1. Damar pokok
  2. Jamung / Obor api yang digunakan bagi menerangi malam.