Dari adalah kata sendi nama digunakan untuk menyatakan tempat,masa dan arah.
Guna formula ATM(A=arah, T=tempat,M=masa)

Contoh sunting

Contoh penggunaan:.

1. Roslin Hashim berasal dari Kelantan.

2. Dari pagi lagi ibu menanti kepulangan anaknya.

3. Tukang sapu itu bekerja dari jam 7.00 pagi hingga jam 5.00 petang.

Kegunaan lain sunting

  1. Dari, India