Daripada

adalah kata sendi nama digunakan untuk menyatakan orang,perbandingan dan asal kejadian

Daripada adalah kata sendi nama digunakan untuk menyatakan orang,perbandingan dan asal kejadian.

Contoh sunting

Contoh penggunaan :
1. Rumah itu diperbuat daripada batu dan kayu.

2. Khairudin menerima sepucuk surat daripada Fatimah.

3. Rumah Ali lebih besar daripada rumah Abu.