De jure (dalam Bahasa Latin Klasik de iure) merupakan sebuah huraian yang bermaksud "di sisi undang-undang", berbeza dengan de facto, yang bermaksud "pada hakikatnya". De jure tidak boleh dikelirukan dengan du jour dalam bahasa Perancis, yang diterjemahkan sebagai "bagi hari ini/itu", seperti dalam soupe du jour (sup hari ini).

Istilah de jure dan de facto digunakan sebagai ganti "dalam prinsip" dan "dalam amalan", semasa menerangkan keadaan politik.

Sesuatu amalan boleh wujud secara de facto, contohnya rakyat mematuhi sesebuah kontrak seolah-olahnya terdapat undang-undang yang menguatkuasakannya, namun undang-undang sebegini tidak wujud. Satu proses yang dikenali sebagai desuetude membenarkan amalan de facto untuk menggantikan undang-undang yang ketinggalan. Sebaliknya pula, amalan boleh wujud secara de jure tetapi tidak dipatuhi oleh rakyat.

Sains sosial dan penggunaan lain

sunting

Sebagai pelengkap "de facto", di mana "de facto" memiliki penerimaan lebih generik (tidak seterhad konteks perundangan), seperti dalam sains sosial. Lihat piawaian de facto dan penggunaan lain.

Lihat juga

sunting