Desir kata (bahasa Inggeris: sound bite) merupakan frasa pendek atau ayat yang menangkap maksud yang cuba disampaikan oleh pengucap. Saat-saat dalam dialog atau monolog ini mudah diingati oleh pendengar dan menjadi mesej kepada apa yang cuba disampaikan oleh pengucap. Desir kata terjadi kerana kehendak orang ramai mahu meringkaskan maklumat yang semakin banyak diterima pada masa sekarang.