Dalam bidang taksonomi biologi, domain (juga dikenali sebagai superregnum, superalam, atau empayar) ialah pangkat taksonomi organisma yang tertinggi, iaitu lebih tinggi dalam alam. Menurut sistem tiga domain Carl Woese yang diperkenalkan pada 1990, Pohon Hidupan terdiri daripada tiga domain, iaitu: (1) Arkea; (2) Bakteria; dan (3) Eukaria. Namun susunan takson membayangan perbezaan asas ini di dalam genom.

Pelbagai peringkat sistem pengelasan saintifik.SpesiesGenusFamiliOrderKelasFilumAlamDomainHidupan
Pelbagai peringkat sistem pengelasan saintifik.

Hierarki pengelasan biologi untuk lapan pangkat taksonomi utama. Pangkat pertengahan tidak ditunjukkan.

Sistem pengelasan alternatif

sunting

Terdapat juga sesetengah pengelasan alternatif untuk hidupan, misalnya:

Oleh sebab pengumpulan tersebut bergantung terutamanya kepada analisis data urutan genetik dan kladistik, susunan cadangan tambahan telah dijangka.

Ketiga-tiga sistem yang tersebut di atas tidak memasukkan hidupan bukan sel.

Lihat juga

sunting