Eon dalam penggunaan umum adalah suatu tempoh waktu yang ditentukan oleh manusia. Para ahli geologi menggunakan eon sebagai bahagian terbesar masa pada skala waktu geologi. Eon tersusun kepada beberapa era yang masing-masing terdiri dari zaman, yang selanjutnya dapat dibahagi lagi menjadi kala (Epok).

Kini, kita berada pada eon Fanerozoikum, era Kenozoikum, zaman Kuarter, dan kala Holosen. Pada mulanya, hanya satu eon ditakrifkan selain Fanerozoikum iaitu Prakambria. Kebelakangan ini, "masa" Hadean, Arkean, dan Proterozoik dari Prakambria telah dianggap sebagai eon tersendiri.

Pautan luar

sunting

Skala waktu geologi: eon dan era
(dalam juta tahun)

PaleoproterozoikMesoproterozoik

HadeanArkeanProterozoikFanerozoikPrakambriaera %28geologi%29aeon