Epistemologi

Epistemologi daripada akar bahasa Yunani Purba ἐπιστήμη (epistḗmē) 'pengetahuan', dan -logi) ialah cabang falsafah yang berkaitan dengan sumber dan mampan secara inklusif berpengetahuan secara menyeluruh di seluruh bidang pendidikan. Dan juga Ahli epistemologi mengkaji sifat, asal usul, dan skop pengetahuan, justifikasi epistemik, rasionaliti kepercayaan, dan pelbagai isu berkaitan. Salah satu dikhuatiri berupa kesalahan penasihat pendapat tanpa hujah bertulis secara menerusi ilmiah Epistemologi menerusi leraian yang menilai tahap kualiti kesihatan samada boleh terjejas kesan sampingan pendapat atau tidak.

Justeru akan dianggap sebagai suatu kesalahan di dalam subbidang utama bidang pengajian mengenai penilaian tentang bahasa falsafah, bersama-sama dengan subbidang utama lain seperti etika, logik, dan metafizik, biologi, anatomi, kardiovaskular, neurologi, neurosains, bersangkut-pautan, hak asasi manusia.

Perbahasan dalam epistemologi biasanya adalah dikelompokkan di sekitar kajian mengenai sifat empat bidang teras:

 1. pengetahuan
 2. justifikasi
 3. rasionalisme
 4. kepercayaan:

Debat

Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada empat bidang:

(1) analisis sifat pengetahuan dan bagaimana ia dikaitkan dengan konsep seperti kesahihan, kepercayaan, dan justifikasi,[1][2]

(2) pelbagai masalah skeptisisme;

( 3) sumber, kaedah dan skop pengetahuan dan kepercayaan yang wajar, dan

(4) kriteria pengetahuan dan justifikasi.

Epistemologi menangani soalan-soalan seperti:

"Apa yang membuat kepercayaan yang wajar dibenarkan?",[3]

"Apa ertinya mengatakan bahawa kita tahu sesuatu?",[4] dan pada asasnya "Bagaimana kita tahu bahawa kita tahu?".[5]

Konteks

Di dalam sesetengah konteks, sarjana Epistemologi berada sebagai teras disiplin akademik yang fokus memberi tumpuan kepada latihan kementerian.

Elemen epistemologiSunting

 1. Kepercayaan
 2. Kepercayaan mestilah benar
 3. Kepercayaan itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun unsur berasas.

KepercayaanSunting

Mempunyai kepercayaan tentang apa yang kita pegang dan percayai sebagai ilmu itu, misalnya kalau kita merujuk kepada sesuatu teori sains dan kita anggap teori sains itu sebagai ilmu, maka kita mesti mempunyai kepercayaan terhadapnya, kita mempercayai, misalnya kita ada ilmu fizik, ada teori atom, maka kita mesti mempercayai akan teori atom itu, itu satu syarat, satu kondisi.

Kepercayaan mestilah benarSunting

Sesuatu ilmu yang kita percayakan itu mestilah benar misalnya kalau kita percaya akan teori atom itu, maka teori atom itu yang mengatakan bahawa benda-benda bersifat jasad ataupun material terdiri daripada atom-atom yang kecil, zarah-zarah kecil yang dipanggil atom yang bergerak, kita mesti mempercayai dan kepercayaan kita itu mestilah benar.

Kepercayaan itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun unsur berasasSunting

Itu yang dikatakan tadi justified true belief, iaitu kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Jadi kepercayaan kita itu bukan kepercayaan buta, tetapi mempunyai asas dan justifikasi, dan ia benar. Barulah lengkap konsepsi ilmu itu, dengan memasukkan ketiga-tiga elemen tadi. Kadangkala dikatakan bahawa ketiga-tiganya itu menjadikan apa yang dikatakan necessary and sufficient conditions, bermaksud setiap syarat itu mesti ada, ini menjadikan ia necessary, maknanya kalau digugurkan mana-mana satu syarat, maka ia bukan ilmu, iaitu ia tidak memenuhi ketiga-tiga syarat yang dianggap mesti ada (necessary). Kemudian ada yang mengatakan bahwa tiga syarat ini sudah cukup, mencukupi untuk kita menerima sesuatu itu sebagai ilmu, iaitu selain daripada necessary ia juga sufficient. Maksudnya, apa yang kita maksudkan bila kita kata memadai sufficient, ialah tiga syarat itu sudah memadai. Bermaksud bahawa kita tidak perlukan syarat keempat sebagai tambahan, sudah cukuplah jika kita mengemukakan tiga syarat itu yang terdiri daripada kepercayaan, kedua kebenaran dan ketiga berasas ataupun justifikasi. Jadi, ahli-ahli falsafah telah seolah-olah mempunyai satu persetujuan ataupun consensus tentang konsepsi ilmu seperti ini iaitu knowledge as justified true belief.

Masalah skeptisismeSunting

Terdapat beberapa pandangan dalam bentuk Skeptisisme tanpa logik sedang mempersoalkan sama ada suatu bentuk pengetahuan itu berupa perkara mungkin bukan ilmiah tetapi banyak pendapat yang telah dan terus berpendapat bahawa kepercayaan terhadap sesuatu kefahaman sahaja tidak membuktikan sesuatu bentuk fahaman tanpa teologi bukan suatu bentuk kebenaran menentang daya akses yang telah efektif mengkategorikan pengetahuan sebagai kuat atau lemah bergantung kepada pandangan seseorang dan di dalam sesuatu bentuk pencirian pengetahuan berada di dalam kualiti hujah secara rasional dan relevan untuk:

Kebanyakan hujah membina ilmiah yang kekal berada di dalam dasar definisi pengetahuan mengenai epistemologi khususnya, rasionalisme telah jelas dengan menghindari bersekongkol di dalam suatu bentuk ilmiah dikemukakan secara sarat dengan pelbagai skeptisisme.

Skeptisisme yang diterangkan oleh Descartes;

(yang dahulunya dikenali sebagai gua Plato, dengan versi terkini dari kesusasteraan fiksyen sains menggambarkannya sebagai otak di dalam tong)

Dan secara rasional mengandaikan fahaman tanpa dasar logik mengatakan bahawa pacaindera kita telah diletakkan di bawah kawalan beberapa kuasa luaran seperti syaitan, iblis serta jin belaan sarjana gila, atau saintis gila, kesan sampingan "otak di dalam tong sepertimana digambarkan" oleh Gua Plato.

Oleh itu, segala yang kita lihat selama ini berbentuk pelbagai pandangan ekstrim adalah palsu,

Diketahui bahawa di mana terdapat konon-konon tafsiran sahih dikhuatiri fahaman psikopat terjejas mengatakan kita tidak boleh mengetahui apa-apa tentang dunia sehari-hari dilalui seluruh populasi Walaupun kuasa-kuasa luaran ini memang tidak wujud, kerana fahaman terbabit ketara mengarut dalam bentuk kepercayaan dari psikopat.

Kerana nyata kita hanya masih harus bergantung pada maklumat yang telah diberikan oleh deria kita dan oleh itu tidak boleh membuat pernyataan pasti tentang apa-apa yang melampaui maklumat sehingga merangka sesuatu bentuk peraturan didesak oleh "pendapat penasihat" dikhuatiri secara tidak lansung boleh mencabul hak-hak asasi sejagatoleh kerana disebabkan jurang tersebut perlu dibina suatu bentuk teologi secara menerusi membina teori epistemologi berhujah secara menilai dan menepis setiap bentuk:

Skeptis menentang apa yang kadang-kadang dipanggil fundamentalisme taasub, yang menyatakan bahawa mesti ada beberapa kedudukan asas yang dibuktikan sendiri atau justifikasi luar tanpa merujuk kepada orang lain.

(Satu contoh fundamentalisme sedemikian boleh didapati dalam Etika Spinoza.)

Kerana sikap fundamentalisme bergitu bercanggah tentang asas logik yang membina suatu bentuk polar minda untuk memahami, dan meletakan suatu bentuk kepercayaan dan memberikan suatu bentuk impak secara merespon skeptikal terhadap sesuatu perkara tanpa asas dan boleh mengambil beberapa pendekatan yang munasabah:

Pertama, mendakwa bahawa "jawatan asas" mestilah wujud mengikut kesilapan hujah logik oleh kejahilan yang ditambah dengan hujah yang terpesong.[petikan diperlukan]}

Antara hujah lain, skeptis menggunakan trilemma Agrippa, dinamakan sempena Agrippa yang Skeptik, untuk menuntut bahawa kepercayaan tertentu boleh dicapai.

Rata-rata para pakar fundamentalis sejagat telah menggunakan hujah trilemma yang sama sebagai alasan untuk menuntut kesahihan kepercayaan asas.

Pendekatan skeptisisme ini jarang dibawa ke pyrrhonean yang melampau oleh kebanyakan pengamal.

RujukanSunting

 1. ^ Steup, Matthias (2005-12-14). Zalta, Edward N. (penyunting). "Epistemology". Stanford Encyclopedia of Philosophy (ed. Spring 2014).
 2. ^ Borchert, Donald M., penyunting (1967). "Epistemology". Encyclopedia of Philosophy. 3. Macmillan.
 3. ^ Steup, Matthias (8 September 2017). Zalta, Edward N. (penyunting). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University – melalui Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 4. ^ Carl J. Wenning. "Scientific epistemology: How scientists know what they know" (PDF).
 5. ^ "The Epistemology of Ethics". 1 September 2011.