Fail teks

Fail teks (text file atau flatfile) ialah sejenis fail komputer rangkaan hasil urutan seberapa banyak baris teks elektronik. Ia disimpan sebagai suatu data dalam sistem fail komputer.