Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia

Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA) merupakan salah satu fakulti di bawah Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti ini ditubuhkan pada 1972. Fakulti ini mempunyai seramai 264 staf termasuk 164 staf akademik dan 100 staf bukan akademik.

VisiSunting

Menjadi pusat bertaraf dunia dari bidang pendidikan dan penyelidikan di dalam kejuruteraan awam.

MisiSunting

Menerajui kecemerlangan dalam pembangunan akademik dan teknologi melalui kreativiti.

MotoSunting

Sentiasa di hadapan.

Senarai jabatan di bawah Fakulti Kejuruteraan AwamSunting

  • Jabatan Struktur dan Bahan
  • Jabatan Geoteknik dan Pengangkutan
  • Jabatan Hidraulik dan Hidrologi
  • Jabatan Kejuruteraan Alam Sekitar

Pautan LuarSunting