Fiqah al-Akbar merupakan sebuah karya oleh Nukman bin Thabit iaitu seorang tokoh Islam yang terkemuka atau lebih dikenali sebagai Imam Abu Hanifah. Kitab ini mengandungi ilmu-ilmu fiqah