Geroda boleh merujuk kepada beberapa perkara, antaranya adalah:-

  1. Geroda, Jerman, tempat di Jerman.
  2. bentuk Melayu lama Garuda, sejenis burung mitos dalam sastera lama Hindu.