Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Gusti Kanjeng Ratu Hemas merupakan permaisuri kepada Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Baginda juga merupakan seorang ahli Dewan Perwakilan Daerah. GKR Hemas dilahirkan pada 31 Oktober 1952 di Jakarta sebagai orang kebanyakan.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Ratu Hemas dikurniakan 5 orang puteri:

  • Gusti Raden Ayu Nurmalitasari
  • Gusti Raden Ayu Nurmagupita
  • Gusti Raden Ayu Nurkamnari Dewi
  • Gusti Raden AYu Nurabra Juwita
  • Gusti Raden Ayu Nurwijareni