Hak digital menggambarkan hak asasi manusia yang membenarkan individu mengakses, menggunakan, menghasilkan dan menerbitkan media digital mahupun menggunakan komputer, alat peranti digital atau rangkaian komunikasi yang lain.