Comment Sila rujuk kepada dokumen piawai yang terbaru dan/atau agensi
penyenggaraan berkenaan (yang mungkin mempunyai laman web)
sebelum melakukan sebarang pelaksanaan piawai ini.


' ialah bahagian kedua dalTemplat:Tahdhir Altakis

    ISO 639 - 2 "" adalah kesakitan kedua daripada Kiyasi ISO 639 al-Duha sirod simbol perwakilan nama linguistik, ia terkenal dengan pegangan tiga huruf simbol Lughat dan kemunculan kelaparan dari miar biramuz "Alpha -3" pada 464 Ramaj Logat dan Hadhih Alkaymati。
   Walau bagaimanapun, kedua-dua ISO 693-2 dan 1989 ISO 639-1 membenarkan kami menggunakan piawaian ini untuk memastikan suhu cukup tinggi untuk penduduk. dan 1998.
   Manakala Taine yatim piatu dengan satu kod "bibliografi" (ISO 639-2/B) yang diperoleh daripada nama keluarga 英文 Laluan Wahi 遺產, ISO 639-1 'mustalaha' (ISO 639-2/T) berasal daripada racun embun madu Lilghati, simbol Altalalit Mukhtsan Lazrov mempunyai dua ciri:
   *tam 'idraj' mis 'ka 'laghat 'ukhra' ('bahasa Inggeris: 'Mutnavi')
   * Yatimu astikhadam "" "mul" (untuk bahasa sapaan, Bible: "salam")
   * Abjad Muhajij dan anak yatim dan hamba-hamba mereka dan spesifikasi standard moden
   * Yatimu aistikhadam und (Tempat yang tiada ketenangan (al'engalijiyati: 'ghair muhadad')) ialah tempat berjalan tanpa bapa sepuluh.
   * Tam 'Idraj' 'Zxx' 'k "Bla Muhtawa Lighthui" (Tamat Idafatuh dan 11 Januari [[2006)am piawai ISO 639 yang menyenaraikan kod-kod perwakilan nama bahasa. Kod tiga huruf yang diberi untuk setiap bahasa dalam bahagian piawai ini dirujuk sebagai kod-kod "Alfa-3". Terdapat 464 kod bahasa dalam senarai ini.

Kerja untuk piawai ISO 693-2 bermula pada tahun 1989 selepas piawai ISO 639-1 yang memberi kod dua huruf untuk bahasa tidak dapat menampung bilangan bahasa yang sedia ada. Piawai ISO 693-2 diterbitkan buat pertama kali pada tahun 1998. Perpustakaan Kongres Amerika Syarikat ialah pihak berkuasa pendaftaran untuk ISO 639-2 (dirujuk sebagai ISO 639-2/RA) dan adalah bertanggungjawab untuk mengekalkan piawai ini dan untuk mengkaji semula sebarang cadangan terhadap tambahan atau perubahan.

Sedangkan kebanyakan bahasa diberi satu kod oleh piawai ini, 23 bahasa telah menerima dua kod tiga huruf, iaitu satu kod "bibliografi" (ISO 639-2/B) yang berasal daripada nama Inggeris dan merupakan ciri legasi, serta satu kod "istilah" (ISO 639-2/T) yang berasal daripada nama asli bahasa. Setiap bahasa daripada 23 bahasa ini juga termasuk dalam piawai ISO 639-1. Selain itu, kod-kod yang berikut adalah untuk keadaan khas:

 • mis disenaraikan sebagai "bahasa-bahasa lain" (bahasa Inggeris: miscellaneous)
 • mul (untuk bahasa berbilang; bahasa Inggeris: multiple) digunakan apabila terdapat banyak bahasa dan tidaklah praktik untuk menentukan kesemua kod bahasa yang berkenaan
 • Selang dari qaa hingga qtz telah dikhaskan dan tidak digunakan dalam piawai ini
 • und (untuk bahasa-bahasa yang tidak dapat ditentukan (bahasa Inggeris: undetermined)) digunakan untuk keadaan-keadaan yang memerlukan bahasa ditunjukkan tetapi bahasa itu tidak dapat ditentukan.
 • zxx disenaraikan sebagai "tiada kandungan linguistik" (ditambah pada 11 Januari 2006)

Bahasa kolektif sunting

Sebilangan kod ISO 639-2 yang biasa digunakan untuk bahasa-bahasa tidak mewakili dengan tepat sesuatu bahasa tertentu atau sesetengah bahasa berkait (seperti bahasa-bahasa makro di atas). Bahasa-bahasa itu dianggap sebagai bahasa-bahasa kolektif dan tidak termasuk dalam ISO 639-3. Untuk takrif bahasa-bahasa makro dan bahasa-bahasa kolektif, sila lihat [1].

Bahasa-bahasa kolektif dan kod-kod ISO 639-2 yang berkait adalah seperti berikut:

Bahasa kolektif yang tidak ketara dalam 639-2 sunting

Bahasa-bahasa Bihari (bih) ditandakan sebagai bahasa kolektif, tetapi mempunyai kod 639-1 (bh) yang sepatutnya hanya untuk bahasa-bahasa tersendiri:

Jelas bertujuan untuk merangkumi bahasa berbilang sunting

 • art Bahasa-bahasa buatan (Lain)
 • afa Afro-Asia (Lain)
 • tut Altaik (Lain)
 • map Austronesia (Lain)
 • bat Baltik (Lain)
 • bnt Bantu (Lain)
 • ber Berber (Lain)
 • cus Cush (Lain)
 • dra Dravidia (Lain)
 • phi Filipina (Lain)
 • fiu Finno-Ugria (Lain)
 • gem Germanik (Lain)
 • cai Indian Amerika Tengah (Lain)
 • sai Indian Amerika Selatan (Lain)
 • nai Indian Amerika Utara (Lain)
 • inc Indik (Lain)
 • ine Indo-Eropah (Lain)
 • ira Iran (Lain)
 • cau Kaukasia (Lain)
 • khi Khoisan (Lain)
 • crp Kreol dan Pigin ((Lain)
 • cpe Kreol dan Pigin, berdasarkan bahasa Inggeris (Lain)
 • cpf Kreol dan Pigin, berdasarkan bahasa Perancis (Lain)
 • cpp Kreol dan Pigin, berdasarkan bahasa Portugis ((Lain)
 • mkh Mon-Khmer (Lain)
 • nic Niger-Kordofan (Lain)
 • ssa Nilo-Sahara (Lain)
 • paa Papua (Lain)
 • roa Romawi (Lain)
 • smi Bahasa-bahasa Sami (Lain)
 • sem Semitik (Lain)
 • sit Sino-Tibet (Lain)
 • sla Slavik (Lain)
 • tai Tai (Lain)

Perhatikan juga:

 • mis Bahasa-masa lain
 • mul Bahasa berbilang
 • und Tidak dapat ditentukan
 • zxx Tiada kandungan linguistik

Lihat juga sunting

Pautan luar sunting