Ikon boleh merujuk kepada beberapa topik berbeza:

Budaya

sunting
  • Ikon (Kristian) - suatu karya seni yang dihasilkan berkaitan tujuan penyebaran ajaran oleh agamawan Kristian

Teknologi

sunting
  • Ikon komputer - gambar terpapar di antaramuka komputer yang memicu fungsi tersendiri