Imbuhan kata sifat bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu, imbuhan boleh digunakan untuk menegaskan kata sifat akar untuk tujuan perbandingan atau pengibaratan.

Awalan sunting

ter- sunting

Imbuhan "ter-" membentuk kata sifat superlatif, iaitu taraf tertinggi, sama maksud dengan "paling". Contoh: terbesar (paling besar), tertinggi (paling tinggi).

Bagi kata akar yang bermula dengan huruf "r", huruf "r" dalam imbuhan "ter-" mesti digugurkan, cth: terendah (paling rendah).

se- sunting

Imbuhan "se-" membentuk kata sifat komparatif yang membawa erti sama taraf, sama maksud dengan "sama". Contoh: sebesar (sama besar), setinggi (sama tinggi).

Apitan sunting

ke…an sunting

Imbuhan "ke…an" digunakan pada kata lain (tidak kira kata sifat atau sebaliknya) untuk membentuk kata sifat yang mengibaratkan sesuatu dengan kata akar. Contoh: kebaratan (bagai barat), ketimuran (bagai timur).

Pautan luar sunting