Jarak

panjang garis lurus yang menyambung dua titik dalam ruang boleh ukur atau dalam ruang fizikal boleh cerap

Dalam fizik, jarak gerakan suatu objek ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh objek itu.)

Unit S.I. bagi jarak ialah meter, m.

Jarak ialah suatu kuantiti skalar.

Lihat Juga sunting