Kampung Sera boleh merujuk pada beberapa perkara, antaranya adalah:-