Dalam tatabahasa bahasa Melayu, kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang.

Kata ganti diri pertama

sunting

Tunggal

sunting
 • aku—digunakan apabila bercakap dengan sahabat handai atau dengan Tuhan.
 • saya—digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi.
 • hamba—digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu, sebagai kata ganti diri memaksudkan diri sendiri iaitu hamba adalah bermaksud aku.
 • patik—digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan.
 • beta—digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat.
 • kami—digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua.
 • kita—digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua.

Kata ganti diri kedua

sunting
 • anda—digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita.
 • awak—digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.
 • engkau—digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga.
 • tuanku—digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja.
 • kalian—digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap.
 • kamu—digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.

Kata ganti diri ketiga

sunting

Tunggal

sunting
 • Baginda—digunakan untuk raja, sultan, atau nabi.
 • beliau—digunakan untuk tokoh dan orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru, dan pemimpin.
 • dia dan ia—digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan.
 • mereka—digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang.

Rujukan

sunting