Kewangan menuntut dan mengemukakan cara-cara dalam mana individu, perniagaan, dan kenaikan pertubuhan-pertubuhan, peruntukan, dan menggunakan sumber kewangan sepanjang masa, mengambil penting risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan projek. Maka dengan itu terma kewangan membawa maksud-maksud berikut:

  • Kajian wang dan aset-aset;
  • Pengurusan dan pengawalan aset-aset berkenaan;
  • Membentuk profil dan pengurusan risiko projek;
  • Sebagai satu kata kerja, "untuk membiayai" adalah untuk menyediakan dana-dana untuk perniagaan.

Aktiviti kewangan adalah penggunaan sebuah set teknik-teknik yang digunakan oleh individu dan pertubuhan-pertubuhan atau entiti-entiti untuk mengurus hal ehwal kewangan mereka, terutamanya perbezaan di antara pendapatan dan perbelanjaan dan risiko-risiko pelaburan mereka.

Satu entiti yang pendapatan mereka melebihi perbelanjaannya dapat meminjam atau melabur pendapatan lebihan. Sebaliknya, satu entiti yangpendapatan mereka adalah kurang daripada perbelanjaannya boleh menaikkan modal melalui pinjaman atau penjualan tuntutan-tuntutan ekuitil, menurunkan perbelanjaannya, atau menambahkan pendapatannya. Pemberi pinjaman dapat boleh mencari seorang peminjam, satu perantara kewangan, seperti sebuah bank atau membeli nota-nota atau bon-bon dalam pasaran bon. Pemberi pinjaman menerima faedah, peminjam membayar satu faedah yang tinggi daripada yang diperolehi pemberi pinjaman.

Bank menyatukan aktiviti-aktiviti para peminjam dan yang meminjam. Sebuah bank menerima simpanan-simpanan daripada peminjam-peminjam, yang mana ia membayar faedah. Bank kemudian meminjam deposit-deposit ini kepada peminjam-peminjam. Bank-bank membenarkan peminjam dan yang meminjam daripada pelbagai peringkat yang berbeza untuk menyelaras aktiviti mereka. Bank-bank oleh itu mengawal wang mengalir masuk menjarakkan sejak mereka membenarkan peminjam-peminjam berbeza untuk memenuhi pinjaman mereka, kerana mengikut teori, mereka akhirnya akan membayar balik pinjaman yang diberikan.

Satu contoh khusus kewangan syarikat adalah penjualan saham oleh sesebuah syarikat kepada pelabur-pelabur institusi seperti bank-bank pelaburan, yang secara umumnya kemudian akan menjual saham-saham berkenaan kepada orang ramai. Saham berkenaan memberi sebahagian hak milik syarikat kepada sesiapa yang membelinya. Jika anda membeli satu syer saham ABC Bhd, dan mereka mempunyai 100 saham cemerlang (dipegang oleh para pelabur), anda adalah 1/100 pemilik syarikat itu. Anda memiliki 1/100 perbezaan bersih di antara aset-aset dan liabiliti terhadap kunci kira-kira. Sudah pasti, sebagai balasan terhadap saham, syarikat menerima tunai, yang ia gunakan untuk mengembangkan perniagaannya dalam satu proses yang dipanggil "pembiayaan ekuiti". Campuran pembiayaan ekuiti dengan jualan bon-bon (atau setiap pembiayaan hutang lain) adalah dipanggil struktur modal syarikat.

Kewangan adalah digunakan oleh individu (kewangan peribadi), oleh kerajaan (kewangan awam), oleh perniagaan (kewangan syarikat), dan sebagainya, serta oleh pelbagai organisasi termasuk sekolah-sekolah dan pertubuhan-pertubuhan bukan berasaskan keuntungan. Secara umum, matlamat-matlamat setiap aktiviti-aktiviti di atas dicapai melalui penggunaan peralatan kewangan yang sesuai, dengan mempertimbangkan untuk persekitaran institusi mereka.

Kewangan adalah satu aspek terpenting pengurusan perniagaan. Tanpa perancangan kewangan yang betul, sebuah organisasi baru tidak boleh dimulakan mahupun menjadi berjaya. Oleh kerana wang adalah salah satu aset paling berharga, pengurusan wang adalah penting bagi menjamin masa depan yang lebih terjamin, baik bagi seorang individu mahupun organisasi.

Pautan luar

sunting