Perbezaan antara semakan "Revolusi Perindustrian"

tiada ringkasan suntingan
Soalan
[[Fail:Maquina vapor Watt ETSIIM.jpg|right|thumb|300px|[[Enjin stim Watt]], [[enjim stim]] yang menggerakkan Revolusi Perindustian di Britain dan juga di dunia.]]
Isi dan huraian
 
Markah
'''Revolusi Perindustrian''' adalah zaman pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19 apabila perubahan besar dalam [[pertanian]], [[pembuatan]] dan [[pengangkutan]] memberi impak yang besar kepada sosio-ekonomi dan kebudayaan di [[United Kingdom|Britain]]. Perubahan ini seterusnya merebak ke seluruh [[Eropah]] dan [[Amerika Utara]] sehingga ke serata dunia melalui proses yang dikenali sebagai [[perindustrian]]. Revolusi Perindustrian merupakan satu titik perubahan penting dalam sejarah manusia, sama seperti penemuan perladangan atau kebangkitan negara-kota.
1
 
Pengenalan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
Pada akhir tahun 1700-an, berlaku perubahan ekonomi Great Britain yang berasaskan tenaga manual buruh kepada pembuatan berasaskan mesin. Perubahan ini dimulakan dengan industri [[tekstil]], perkembangan teknik membuat besi dan peningkatan penggunaan arang batu. Perkembangan perdagangan pula dipermudahkan dengan pengenalan [[terusan]], jalan yang baik dan landasan keretapi. Pengenalan enjin stim yang digerakkan oleh arang batu dengan penggunaan mesin terutamanya dalam pembuatan tekstil telah meningkatkan lagi pengeluaran secara besar-besaran<ref>Business and Economics. ''Leading Issues in Economic Development'', Oxford University Press US. ISBN 0-19-511589-9 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0195115899&id=CX9kBaVx4JkC&pg=PA98&lpg=PA98&sig=V0eO27c7koD8rrIV2EKv6-guB5s Baca]</ref>. Revolusi ini dirancakkan dengan perkembangan peralatan mesin yang dibuat dari besi pada dua dekad pertama kurun ke-19 yang membolehkan pengeluaran mesin-mesin untuk kegunaan industri lain. Kesannya kemudian merebak ke seluruh Eropah Barat dan Amerika Utara semasa kurun ke-19, yang kemudiannya memberi kesan menyeluruh kepada dunia. Impak perubahan ini kepada masyarakat sangat besar<ref>Russell Brown, Lester. ''Eco-Economy'', James & James / Earthscan. ISBN 1-85383-904-3 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN1853839043&id=5aCyfUsHM6kC&pg=PA93&lpg=PA93&sig=1dsUat9P_-9dWWVRMpPt1udT8DQ Baca]</ref>.kesan revolusi pertanian di Eropah
1. Perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh.
 
2. Bidang politik,social atau ekonomi.
- Sebagai puna ekonomi negara
3. Memberikan kesan kepada bidang.
- Dikomersilkan
4. Kehidupan manusia.
- Lebihan produk pertanian dieksport
5. Contoh revolusi politik
- Peladang menjadi pedagang antarabangsa
6. Menukarkan system pemerintahan.
- Menyediakan makanan yang cukup
7. Memakan masa yang agak lama dan secara berterusan.
- Tenaga buruh banyak
8. Negara pertama.
- Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
9. Revolusi Perindustrian ini ialah Britain.
- Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
10. Pertanian.
- Keuntungan dimaksimumkan
11. Asas bagi Revolusi Perindustrian.
- Kemajuan bidang pengangkutan
- Rekaan enjin berkuasa wap
- Penggunaan keretapi
2
- Kemunculan golongan buruh dan majikan
Terangkan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di Eropah.
- Muncul sistem ekonomi berskala besar
Revolusi Pertanian:
- Buruh tidak mendapat layanan baik
1. Pengeluaran makanan secara besar-besaran.
 
2. Perubahan dalam sIstem pemilikan tanah lain yang pertama.
== Faktor penyebab ==
3. Sistem pemilikan tanah persendirian
Sebilangan sejarawan berpendapat Revolusi Perindustrian berlaku akibat perubahan sosial dan institusi yang berlaku dengan berakhirnya sistem [[feudalisme]] di Great Britain setelah berakhirnya [[Perang Saudara Inggeris]] pada kurun ke-17. Dan dengan pengawalan sempadan yang semakin cekap, pengawalan penyakit berjangkit dapat dipertingkatkan sekaligus mengawal epidemik yang biasa terjadi pada zaman itu. Bilangan kanak-kanak yang hidup selepas dilahirkan meningkat yang membawa kepada gunatenaga yang lebih besar. Perladangan yang lebih baik serta Revolusi Pertanian di Britain menjadikan pengeluaran makanan lebih cekap dan kurang menggunakan tenaga buruh telah memaksa penduduk yang ramai tidak lagi dapat bekerja dalam sektor pertanian tetapi ke industri kecil seperti menganyam dan ke bandar-bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang baru dibina. Perluasan wilayah kolonial pada kurun ke-17 pula menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan, kewujudan pasaran kewangan dan pengumpulan modal juga disebut sebagai faktor-faktor revolusi berlaku.
4. Pemilikan tanah awam.
 
5. Tanah awam ini
Inovasi teknologi adalah ciri utama Revolusi Perindustrian dan kunci kepada teknologi ini adalah penciptaan enjin stim<ref>Hudson, Pat. ''The Industrial Revolution'', Oxford University Press US. ISBN 0-7131-6531-6 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0713165316&id=Bh7HVl92bVMC&pg=PA74&lpg=PA74&sig=IFA1UKF5OUj-wjGbeYaKoG0yDng Baca]</ref>. Enjim stim yang dicipta oleh [[James Watt]], telah digunakan untuk menggerakkan kilang-kilang dan lombong-lombong. Ia juga digunakan sebagai enjin yang menggerakkan keretapi.
6. Digunakan untuk bercucuk tanam
 
7. Memelihara ternakan
aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah
8. Memburu binatang
1)Pemilikan Tanah Persendirian
9. Tasik
- Sistem pemilikan tanah persendirian
10. Menampung kehidupan harian
- Sistem pemilikan tanah awam
11. Pertambahan penduduk,hasil pertanian perlulah dipertingkatkan.
- Dipunyai oleh golongan kaya
12. Memanfaatkan tanah awam
- Dimiliki oleh orang perseorangan
13. Pengeluaran pertanian secara besar-besaran
- Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan
14. Memagari tanah awam tersebut
- Memelihara ternakan
15. Mendapatkan kelulusan daripada Parlimen
- Memburu binatang
16. Akta pemagaran Tanah
- Memancing
17. Kawasan yang lebih luas
- Untuk menampung kehidupan harian
- Memanfaatkan18. tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanianPenanaman secara besar-besaran
19. Kehidupan mereka kini,telah kehilangan punca rezeki
- Tuan tanah memagari tanah awam
20. Golongan petani kecil-kecilan
- Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan
21. Sebahagian daripada buruh ladang
- Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman
22. Berhijrah ke kawasan Bandar dan mnjadi buruh kilang
- Rakyat biasa kehilangan punca rezeki
23. Kaedah dan ciptaan peralatan
- Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang
24. Penanaman dilakukan secara lebih efisien
- Berhijrah ke bandar
25. Dihasilkan dengan lebih lumayan
- Menjadi buruh kilang
26. Penanaman secara bergilir
 
27. Menanam sejenis tanaman yang bverbeza mengikut musim
2)Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian
28. Tidak ada tanah yang perlu ditinggalkan kosong
- Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
29. Tanaman barun turut diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentang
- Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
30. Alat yang dicipta oleh Jethro Tull
- Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim
31. Menggali dan menugal
- Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur
32. Kuantiti hasil juga mula digunakan
- Tanaman baru diperkenalkan
33. Baja asli telah tanaman lebih subur
- Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
34. Hasil pertanian bertambah
- Alatan baru dicipta/Jethro Tull
35. Lebihan produk
- untuk menggali dan menugal
36. Perdagangkan
- dilakukan dengan lebih pantas
37. Kuantiti dan kuantiti hasil
 
Revolusi Perindustrian:
3)Pertanian komerial
1. Peladang yang menjadi kaya
- Baja asli mula digunakan
2. Melaburkan lebihan modal
- Tanaman lebih subur
3. Sanggup mengambil risiko
- Hasil pertanian bertambah
4. Revolusi pertanian menampung permintaan dan keperluan para pekerja kilang yang kian meningkat
- Peningkatan kualiti hasil pertanian
5. Tidak perlu terlalu bergantung pada pengimportan bahan tersebut dari luar
- Lebihan produk diperdagangkan
6. Membantu pertumbuhan
 
7. Rekaan dalam bidang sains
 
8. Kegiatan keusahawan
(cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara)
9. Kegiatan James Watt dan Boulton
 
10. Daya kreativiti semangat inovatif serta kegiatan keusahawanan
kewangan
11. Kaeadh dan ciptaan baru
-kekurangan moda
12. Ciptaan baru atau mesin
-nilai mata wang turun naik
13. Pengeluaran barangan telah dapat dihasilkan secara besar-besaran
Pelaburan
14. Diperdagangkan atau dikomersialkan
-Kejatuhan pasaran saham
15. Merangkumi perubahan dalam teknik pengeluaran
-Masalah menarik pelabur asing
16. Mengkomersialkan barangan yang dihasilkan
Teknologi
17. Pemodal tidak dapat melibatkankegiatan industri mereka
-Masih rendah
18. Menjurus atau mengkhusus dalam satu bidang
-Bergantung kepada teknologi luar
Globalisasi
-Persainagn dengan negara maju
3.
-Pengiktirafan oleh negara-negara maju
Jelaskan kesan-kesan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di eropah pada abad ke 18.
Pasaran
-Menembusi pasaran antarabangsa
1. Menjadi punca ekonomi negara.
-Pasaran terhad
2. Peningkatan perdangangan.
-Tekanan negara maju
3. Perubahan dalam bidang pengangkutan.
Tenaga kerja
4. Kemunculan golongan buruh dan majikan.
-Kurang mahir
5. Eropah menjadi kuasa yang kuat dan kaya.
-Bergantung kepada negara luar
6. Pertanian telah dikormesialkan.
Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar
7. Lebihan produk di eksport.
(Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas)
8. Peladang besar menjadi pedagang antarabangsa.
-Penguasaan ilmu pengetahuan
9. Menyediakan makanan yang cukup.
-Menguasai ICT
10. Tenaga buruh yang ramai.
-Penyelidikan dan pembangunan R&D
11. Pembuatan dan pengilangan menggantikan pertanian.
-Mengukuhkan sistem kewangan
12. Rakyat terlibat sebagai pekerja atau buruh industri.
-Meningkatkan kualiti barangan
13. Perindustrian menjadi punca ekonomi baru.
-Mencari pasaran baru
14. Berlaku perubahan sosial.
-E-dagang
15. Tuan tanah diganti oleh pengusaha dan pemilik kilang.
-promosi
16. Keuntungan dapat dimaksimumkan.
-modal insan
17. Wujud perdagangan anatarabangsa(eksport/import)
(langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa)
18. Sumbangan dalam sektor pertanian berkurangan.
 
19. Rekaan dan penggunaan kereta api.
-menguasai ilmu pengetahuan
20. Rekaan enjin berkuasa wap.
-menguasai kemahiran
21. Boleh menarik gerabak bagi mengangkut barangan.
-menjamin keamanan
22. Kemunculan kapal laut.
-mengekalkan perpaduan kaum
23. Jentera berkuasa wap.
-kreatif dan inovatif
24. Muncul pergerakan Luddite.
-mengalakkan pelaburan asing
25. Akta Antipenggabungan.
-menaik taraf infranstrutur
26. Kanak-kanak bawah umur 10 tahun dieksploit di kilang dan lombong.
-menambah tenaga mahir
27. Penubuhan kesatuan sekerja.
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
28. Wujud akta Parlimen/Akta Lombong/Akta Sepuluh Jam.
-kurangkan karenah birokrasi
-memberikan bantuan modal
-mencari pasaran baru
15 Markah
-melakukan penyelidikan
4.
 
Cadangkan langkah-langkah Malaysia untuk memajukan bidang pertanian dan perindustrian.
== Nota kaki ==
<references />
1. Mengusahakan pertanian secara komersial.
 
2. Insentif/subsidi daripada kerajaan.
[[Kategori:Revolusi Perindustrian|*]]
3. Menggalakkan R&D
[[Kategori:Sejarah teknologi]]
4. Mencari pasaran baru.
{{Link FA|ca}}
5. Mempelbagaikan produk pertanian.
{{Link FA|eu}}
6. Memberi bantuan mesin.
{{Link FA|sw}}
7. Menggalakkan industri kecil dan sederhana.
 
8. Meningkatkan kualiti produk.
[[kbd:Индустриал револуциэ]]
9. Pertukaran teknologi dalam bidang perindustrian
[[af:Industriële Revolusie]]
10. Melatih tenaga mahir/anjurkan kursus.
[[als:Industrielle Revolution]]
11. Contoh PUSPATRI
[[ar:ثورة صناعية]]
12. Menambahkan pusat kemahiran dan latihan.
[[an:Revolución industrial]]
13. Kerjasama dengan syarikat antarabangsa.
[[ast:Revolución industrial]]
14. Contoh Jepun/Korea
[[az:Sənaye inqilabı]]
15. Menggalakkan pelabur asing menanam modal.
[[id:Revolusi Industri]]
16. Meneruskan Dasar Ekonomi Baru.
[[bn:শিল্প বিপ্লব]]
17. Memberi peruntukan yang besar dalam bidang pertanian dan perindustrian.
[[zh-min-nan:Kang-gia̍p Kek-bēng]]
18. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang ICT.
[[jv:Révolusi indhustri]]
19. Memperbaiki jaringan pengangkutan/infrastruktur.
[[be:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
20. Memastikan keharmonian negara.
[[be-x-old:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
21. Memastikan kestabilan politik.
[[bs:Industrijska revolucija]]
22. Memperkukuhkan perpaduan kaum.
[[br:Dispac'h Greantel]]
23. Konsep 1 Malaysia.
[[bg:Индустриална революция]]
24. Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.
[[ca:Revolució Industrial]]
[[cs:Průmyslová revoluce]]
[[cy:Y Chwyldro Diwydiannol]]
5
[[da:Den industrielle revolution]]
Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara dalam bidang pertanian dan perindustrian.
[[de:Industrielle Revolution]]
[[et:Tööstuslik pööre]]
Pertanian
[[el:Βιομηχανική επανάσταση]]
1. Pengeluar komoditi dunia( koko,getah/kelapa sawit).
[[en:Industrial Revolution]]
2. Kemajuan bioteknologi.
[[es:Revolución Industrial]]
3. Minyak sawit sebagai altenatif petrol.
[[eo:Industria revolucio]]
4. Menjadikan pertanian satu industri penting.
[[ext:Revolución Endustrial]]
5. Menjadi pusat pengeluaran herba.
[[eu:Industria Iraultza]]
6. Ladang herba.(NASUHA)
[[fa:انقلاب صنعتی]]
7. Contoh Misai Kucing/Kacip fatimah/Tongkat Ali/Stevia.
[[hif:Industrial Revolution]]
8. Mewujudkan agro pelancongan.
[[fo:Ídnaðarkollveltingin]]
9. Pelopor hub halal dunia.
[[fr:Révolution industrielle]]
10. Pengeluar makanan halal dunia.
[[fy:Yndustriële Revolúsje]]
11. Penyelidikan baka padi oleh LPN
[[ga:Réabhlóid Thionsclaíoch]]
12. Penyelidikan baka ikan oleh LKIM
[[gd:Tionndadh Gnìomhachais]]
13. Melakukan (R&D ) dalam bidang pertanian.
[[gl:Revolución Industrial]]
14. Mencari pasaran baru dalam pertanian.
[[gan:工業革命]]
15. Mengadakan promosi dan pameran.
[[ko:산업 혁명]]
[[hy:Արդյունաբերական հեղափոխություն]]
[[hi:औद्योगिक क्रांति]]
Perindustrian
[[hr:Industrijska revolucija]]
[[is:Iðnbyltingin]]
1. Pembuatan automobil/industri berat.
[[it:Rivoluzione industriale]]
2. Kereta keluaran Malaysia.
[[he:המהפכה התעשייתית]]
3. Contoh PROTON /PERODUA.
[[kn:ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ]]
4. Menyediakan zon perdagangan bebas.
[[ka:ინდუსტრიული რევოლუცია]]
5. Contoh Pulau Langkawi/Rantau Panjang/Pengkalan Kubur.
[[kk:Өнеркәсіп төңкерісі]]
6. Perkembangan sektor perkilangan.
[[sw:Mapinduzi ya Viwandani]]
7. Contoh Pulau Pinang/Shah Alam/Pasir Gudang.
[[ku:Şoreşa pîşesaziyê]]
8. Kemajuan industri elektronik.
[[la:Industriae conversio]]
9. Pembangunan wilayah pembagunan ekonomi (NCER,ECER,WPI)
[[lv:Rūpnieciskā revolūcija]]
10. Koridor Raya Multimedia.
[[lt:Pramonės perversmas]]
11. Perkembangan petrokimia.
[[hu:Ipari forradalom]]
12. Pelaburan dalam petroleum di luar negara.
[[mk:Индустриска револуција]]
13. Pertukaran teknologi Malaysia dengan negara serantau
[[ml:വ്യവസായവിപ്ലവം]]
14. Contoh Brunei /Indonesia/Thailand
[[krc:Индустриял революция]]
[[mt:Rivoluzzjoni Industrijali]]
10 markah
[[mr:औद्योगिक क्रांती]]
6
[[mwl:Reboluçon Andustrial]]
Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 dalam memajukan bidang pertanian.( 5 markah)
[[mn:Аж үйлдвэрийн хувьсгал]]
[[my:စက်မှုတော်လှန်ရေး]]
Cabaran.
[[nl:Industriële revolutie]]
Banyak tanah di tebusguna untuk perindustrian.
[[new:औद्योगिक क्रान्ति]]
Golongan muda tidak berminat dalam sektor pertanian.
[[ja:産業革命]]
Kekurangan tenaga pekerja.
[[no:Den industrielle revolusjon]]
Kekurangan modal.
[[nn:Den industrielle revolusjonen]]
Pandangan sinis masyarakat terhadap sektor pertanian.
[[oc:Revolucion industriala]]
Teknologi masih rendah.
[[pnb:صنعتی انقلاب]]
Bergantung kepada teknologi luar.
[[ps:رغاويز اوښتون]]
Pasaran terhad.
[[nds:Industrielle Revolutschoon]]
Harga komoditi tidak menentu.
[[pl:Rewolucja przemysłowa]]
Kekurangan pengetahuan dalam bidang pertanian.
[[pt:Revolução Industrial]]
[[kaa:O'ndiris revolyutsiyası]]
[[ro:Revoluția industrială]]
Langkah untuk memajukan pertanian. ( 5 markah )
[[ru:Промышленная революция]]
[[rue:Промыслова револуція]]
Galakan daripada kerajaan.
[[sq:Revolucioni Industrial]]
Memberi bantuan kewangan/modal
[[scn:Rivuluzzioni nnustriali]]
Kempen “pertanian adalah perniagaan”
[[si:කාර්මික විප්ලවය]]
Memberi bantuan mesin
[[simple:Industrial Revolution]]
Memberi bantuan teknikal dan nasihat.
[[sk:Priemyselná revolúcia]]
Meningkatkan R&D dalam bidang pertanian.
[[sl:Industrijska revolucija]]
Melakukan penyelidikan dan inovasi
[[sr:Индустријска револуција]]
Menyediakan kemudahan asas.
[[sh:Industrijska revolucija]]
Menarik pelabur luar menanam modal dalam bidang pertanian.
[[fi:Teollinen vallankumous]]
Menyediakan pelbagai insentif.
[[sv:Industriella revolutionen]]
Memajukan industri asas tani.
[[tl:Rebolusyong Industriyal]]
Memajukan industri kecil dan sederhana.
[[ta:தொழிற்புரட்சி]]
Contoh SME CORP
[[te:పారిశ్రామిక విప్లవం]]
Memperbanyakkan institusi latihan dalam bidang pertanian.
[[th:การปฏิวัติอุตสาหกรรม]]
Menetapkan harga minimum untuk hasil pertanian.
[[vi:Cách mạng công nghiệp]]
Mempromosikan produk asas tani ke luar negara.
[[tr:Sanayi Devrimi]]
Meneroka pasan baru.
[[uk:Промислова революція]]
Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.
[[ur:صنعتی انقلاب]]
[[fiu-vro:Tüüstüspööreq]]
10 markah
[[war:Rebolusyon Industriyal]]
7
[[yi:אינדוסטריעלע רעוואלוציע]]
Nyatakan nilai-nilai murni atau ikhtibar yang diperoleh daripada perkembangan pertanian dan perindustrian di negara kita.
[[zh-yue:工業革命]]
[[bat-smg:Pramuonės perversmos]]
Memanfaatkan kurniaan tuhan.
[[zh:工业革命]]
Berdikasi
Tidak putus asa
Rajin berusaha
Berani menghadapi cabaran.
Semangat meneroka.
Bercita-cita tinggi.
Sikap inovatif dan kreatif.
Sikap sedia menerima perubahan.
Kepentingan ilmu pengetahuan untuk membangunkan negara.
Mengekalkan tradisi pertanian negara.
Bekerjasama
Cekal
Bersungguh-sungguh.
Memiliki sikap toleransi.
Mengekalkan keamanan
Memelihara perpaduan.
10 markah
8
Rumusan
Kesedaran pentingnya pertanian kepada negara.
Tidak terlalu bergantung kepada negara lain.
Contoh beras,buah-buahan.
Sektor perindustrian dapat mewujudkan peluang pekerjaan.
Pertanian dan perindustrian dapat meningkatan KDNK negara.
Menyahut cabaran wawasan 2020.
kebijaksanaan seimbangkan pembangunan sektor perindustrian dan pertanian.
Peranan kerajaan.
5 Markah
Pengguna awanama