Perbezaan antara semakan "Revolusi Perindustrian"

tiada ringkasan suntingan
(Membatalkan semakan 2426750 oleh 115.133.17.36 (Perbincangan))
'''1
[[Fail:Maquina vapor Watt ETSIIM.jpg|right|thumb|300px|[[Enjin stim Watt]], [[enjim stim]] yang menggerakkan Revolusi Perindustian di Britain dan juga di dunia.]]
Pengenalan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian'''
1. Perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh.
2. Bidang politik,social atau ekonomi.
3. Memberikan kesan kepada bidang.
4. Kehidupan manusia.
5. Contoh revolusi politik
6. Menukarkan system pemerintahan.
7. Memakan masa yang agak lama dan secara berterusan.
8. Negara pertama.
9. Revolusi Perindustrian ini ialah Britain.
10. Pertanian.
11. Asas bagi Revolusi Perindustrian.
'''2
Terangkan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di Eropah.'''
''Revolusi Pertanian:''
1. Pengeluaran makanan secara besar-besaran.
2. Perubahan dalam sIstem pemilikan tanah lain yang pertama.
3. Sistem pemilikan tanah persendirian
4. Pemilikan tanah awam.
5. Tanah awam ini
6. Digunakan untuk bercucuk tanam
7. Memelihara ternakan
8. Memburu binatang
9. Tasik
10. Menampung kehidupan harian
11. Pertambahan penduduk,hasil pertanian perlulah dipertingkatkan.
12. Memanfaatkan tanah awam
13. Pengeluaran pertanian secara besar-besaran
14. Memagari tanah awam tersebut
15. Mendapatkan kelulusan daripada Parlimen
16. Akta pemagaran Tanah
17. Kawasan yang lebih luas
18. Penanaman secara besar-besaran
19. Kehidupan mereka kini,telah kehilangan punca rezeki
20. Golongan petani kecil-kecilan
21. Sebahagian daripada buruh ladang
22. Berhijrah ke kawasan Bandar dan mnjadi buruh kilang
23. Kaedah dan ciptaan peralatan
24. Penanaman dilakukan secara lebih efisien
25. Dihasilkan dengan lebih lumayan
26. Penanaman secara bergilir
27. Menanam sejenis tanaman yang bverbeza mengikut musim
28. Tidak ada tanah yang perlu ditinggalkan kosong
29. Tanaman barun turut diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentang
30. Alat yang dicipta oleh Jethro Tull
31. Menggali dan menugal
32. Kuantiti hasil juga mula digunakan
33. Baja asli telah tanaman lebih subur
34. Hasil pertanian bertambah
35. Lebihan produk
36. Perdagangkan
37. Kuantiti dan kuantiti hasil
''Revolusi Perindustrian:''
1. Peladang yang menjadi kaya
2. Melaburkan lebihan modal
3. Sanggup mengambil risiko
4. Revolusi pertanian menampung permintaan dan keperluan para pekerja kilang yang kian meningkat
5. Tidak perlu terlalu bergantung pada pengimportan bahan tersebut dari luar
6. Membantu pertumbuhan
7. Rekaan dalam bidang sains
8. Kegiatan keusahawan
9. Kegiatan James Watt dan Boulton
10. Daya kreativiti semangat inovatif serta kegiatan keusahawanan
11. Kaeadh dan ciptaan baru
12. Ciptaan baru atau mesin
13. Pengeluaran barangan telah dapat dihasilkan secara besar-besaran
14. Diperdagangkan atau dikomersialkan
15. Merangkumi perubahan dalam teknik pengeluaran
16. Mengkomersialkan barangan yang dihasilkan
17. Pemodal tidak dapat melibatkankegiatan industri mereka
18. Menjurus atau mengkhusus dalam satu bidang
'''3.
Jelaskan kesan-kesan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di eropah pada abad ke 18.'''
1. Menjadi punca ekonomi negara.
2. Peningkatan perdangangan.
3. Perubahan dalam bidang pengangkutan.
4. Kemunculan golongan buruh dan majikan.
5. Eropah menjadi kuasa yang kuat dan kaya.
6. Pertanian telah dikormesialkan.
7. Lebihan produk di eksport.
8. Peladang besar menjadi pedagang antarabangsa.
9. Menyediakan makanan yang cukup.
10. Tenaga buruh yang ramai.
11. Pembuatan dan pengilangan menggantikan pertanian.
12. Rakyat terlibat sebagai pekerja atau buruh industri.
13. Perindustrian menjadi punca ekonomi baru.
14. Berlaku perubahan sosial.
15. Tuan tanah diganti oleh pengusaha dan pemilik kilang.
16. Keuntungan dapat dimaksimumkan.
17. Wujud perdagangan anatarabangsa(eksport/import)
18. Sumbangan dalam sektor pertanian berkurangan.
19. Rekaan dan penggunaan kereta api.
20. Rekaan enjin berkuasa wap.
21. Boleh menarik gerabak bagi mengangkut barangan.
22. Kemunculan kapal laut.
23. Jentera berkuasa wap.
24. Muncul pergerakan Luddite.
25. Akta Antipenggabungan.
26. Kanak-kanak bawah umur 10 tahun dieksploit di kilang dan lombong.
27. Penubuhan kesatuan sekerja.
28. Wujud akta Parlimen/Akta Lombong/Akta Sepuluh Jam.
'''4.
Cadangkan langkah-langkah Malaysia untuk memajukan bidang pertanian dan perindustrian.'''
1. Mengusahakan pertanian secara komersial.
2. Insentif/subsidi daripada kerajaan.
3. Menggalakkan R&D
4. Mencari pasaran baru.
5. Mempelbagaikan produk pertanian.
6. Memberi bantuan mesin.
7. Menggalakkan industri kecil dan sederhana.
8. Meningkatkan kualiti produk.
9. Pertukaran teknologi dalam bidang perindustrian
10. Melatih tenaga mahir/anjurkan kursus.
11. Contoh PUSPATRI
12. Menambahkan pusat kemahiran dan latihan.
13. Kerjasama dengan syarikat antarabangsa.
14. Contoh Jepun/Korea
15. Menggalakkan pelabur asing menanam modal.
16. Meneruskan Dasar Ekonomi Baru.
17. Memberi peruntukan yang besar dalam bidang pertanian dan perindustrian.
18. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang ICT.
19. Memperbaiki jaringan pengangkutan/infrastruktur.
20. Memastikan keharmonian negara.
21. Memastikan kestabilan politik.
22. Memperkukuhkan perpaduan kaum.
23. Konsep 1 Malaysia.
24. Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.
'''5
Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara dalam bidang pertanian dan perindustrian.'''
''Pertanian''
1. Pengeluar komoditi dunia( koko,getah/kelapa sawit).
2. Kemajuan bioteknologi.
3. Minyak sawit sebagai altenatif petrol.
4. Menjadikan pertanian satu industri penting.
5. Menjadi pusat pengeluaran herba.
6. Ladang herba.(NASUHA)
7. Contoh Misai Kucing/Kacip fatimah/Tongkat Ali/Stevia.
8. Mewujudkan agro pelancongan.
9. Pelopor hub halal dunia.
10. Pengeluar makanan halal dunia.
11. Penyelidikan baka padi oleh LPN
12. Penyelidikan baka ikan oleh LKIM
13. Melakukan (R&D ) dalam bidang pertanian.
14. Mencari pasaran baru dalam pertanian.
15. Mengadakan promosi dan pameran.
''Perindustrian''
1. Pembuatan automobil/industri berat.
2. Kereta keluaran Malaysia.
3. Contoh PROTON /PERODUA.
4. Menyediakan zon perdagangan bebas.
5. Contoh Pulau Langkawi/Rantau Panjang/Pengkalan Kubur.
6. Perkembangan sektor perkilangan.
7. Contoh Pulau Pinang/Shah Alam/Pasir Gudang.
8. Kemajuan industri elektronik.
9. Pembangunan wilayah pembagunan ekonomi (NCER,ECER,WPI)
10. Koridor Raya Multimedia.
11. Perkembangan petrokimia.
12. Pelaburan dalam petroleum di luar negara.
13. Pertukaran teknologi Malaysia dengan negara serantau
14. Contoh Brunei /Indonesia/Thailand
'''6
Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 dalam memajukan bidang pertanian.( 5 markah)'''
''Cabaran.''
Banyak tanah di tebusguna untuk perindustrian.
Golongan muda tidak berminat dalam sektor pertanian.
Kekurangan tenaga pekerja.
Kekurangan modal.
Pandangan sinis masyarakat terhadap sektor pertanian.
Teknologi masih rendah.
Bergantung kepada teknologi luar.
Pasaran terhad.
Harga komoditi tidak menentu.
Kekurangan pengetahuan dalam bidang pertanian.
''Langkah untuk memajukan pertanian.''
Galakan daripada kerajaan.
Memberi bantuan kewangan/modal
Kempen “pertanian adalah perniagaan”
Memberi bantuan mesin
Memberi bantuan teknikal dan nasihat.
Meningkatkan R&D dalam bidang pertanian.
Melakukan penyelidikan dan inovasi
Menyediakan kemudahan asas.
Menarik pelabur luar menanam modal dalam bidang pertanian.
Menyediakan pelbagai insentif.
Memajukan industri asas tani.
Memajukan industri kecil dan sederhana.
Contoh SME CORP
Memperbanyakkan institusi latihan dalam bidang pertanian.
Menetapkan harga minimum untuk hasil pertanian.
Mempromosikan produk asas tani ke luar negara.
Meneroka pasan baru.
Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.
 
'''7
'''Revolusi Perindustrian''' adalah zaman pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19 apabila perubahan besar dalam [[pertanian]], [[pembuatan]] dan [[pengangkutan]] memberi impak yang besar kepada sosio-ekonomi dan kebudayaan di [[United Kingdom|Britain]]. Perubahan ini seterusnya merebak ke seluruh [[Eropah]] dan [[Amerika Utara]] sehingga ke serata dunia melalui proses yang dikenali sebagai [[perindustrian]]. Revolusi Perindustrian merupakan satu titik perubahan penting dalam sejarah manusia, sama seperti penemuan perladangan atau kebangkitan negara-kota.
Nyatakan nilai-nilai murni atau ikhtibar yang diperoleh daripada perkembangan pertanian dan perindustrian di negara kita.
'''
Memanfaatkan kurniaan tuhan.
Berdikasi
Tidak putus asa
Rajin berusaha
Berani menghadapi cabaran.
Semangat meneroka.
Bercita-cita tinggi.
Sikap inovatif dan kreatif.
Sikap sedia menerima perubahan.
Kepentingan ilmu pengetahuan untuk membangunkan negara.
Mengekalkan tradisi pertanian negara.
Bekerjasama
Cekal
Bersungguh-sungguh.
Memiliki sikap toleransi.
Mengekalkan keamanan
Memelihara perpaduan.
 
'''8
Pada akhir tahun 1700-an, berlaku perubahan ekonomi Great Britain yang berasaskan tenaga manual buruh kepada pembuatan berasaskan mesin. Perubahan ini dimulakan dengan industri [[tekstil]], perkembangan teknik membuat besi dan peningkatan penggunaan arang batu. Perkembangan perdagangan pula dipermudahkan dengan pengenalan [[terusan]], jalan yang baik dan landasan keretapi. Pengenalan enjin stim yang digerakkan oleh arang batu dengan penggunaan mesin terutamanya dalam pembuatan tekstil telah meningkatkan lagi pengeluaran secara besar-besaran<ref>Business and Economics. ''Leading Issues in Economic Development'', Oxford University Press US. ISBN 0-19-511589-9 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0195115899&id=CX9kBaVx4JkC&pg=PA98&lpg=PA98&sig=V0eO27c7koD8rrIV2EKv6-guB5s Baca]</ref>. Revolusi ini dirancakkan dengan perkembangan peralatan mesin yang dibuat dari besi pada dua dekad pertama kurun ke-19 yang membolehkan pengeluaran mesin-mesin untuk kegunaan industri lain. Kesannya kemudian merebak ke seluruh Eropah Barat dan Amerika Utara semasa kurun ke-19, yang kemudiannya memberi kesan menyeluruh kepada dunia. Impak perubahan ini kepada masyarakat sangat besar<ref>Russell Brown, Lester. ''Eco-Economy'', James & James / Earthscan. ISBN 1-85383-904-3 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN1853839043&id=5aCyfUsHM6kC&pg=PA93&lpg=PA93&sig=1dsUat9P_-9dWWVRMpPt1udT8DQ Baca]</ref>.kesan revolusi pertanian di Eropah
Rumusan'''
 
Kesedaran pentingnya pertanian kepada negara.
- Sebagai puna ekonomi negara
Tidak terlalu bergantung kepada negara lain.
- Dikomersilkan
Contoh beras,buah-buahan.
- Lebihan produk pertanian dieksport
Sektor perindustrian dapat mewujudkan peluang pekerjaan.
- Peladang menjadi pedagang antarabangsa
Pertanian dan perindustrian dapat meningkatan KDNK negara.
- Menyediakan makanan yang cukup
Menyahut cabaran wawasan 2020.
- Tenaga buruh banyak
kebijaksanaan seimbangkan pembangunan sektor perindustrian dan pertanian.
- Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
Peranan kerajaan.
- Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
- Keuntungan dimaksimumkan
- Kemajuan bidang pengangkutan
- Rekaan enjin berkuasa wap
- Penggunaan keretapi
- Kemunculan golongan buruh dan majikan
- Muncul sistem ekonomi berskala besar
- Buruh tidak mendapat layanan baik
 
== Faktor penyebab ==
Sebilangan sejarawan berpendapat Revolusi Perindustrian berlaku akibat perubahan sosial dan institusi yang berlaku dengan berakhirnya sistem [[feudalisme]] di Great Britain setelah berakhirnya [[Perang Saudara Inggeris]] pada kurun ke-17. Dan dengan pengawalan sempadan yang semakin cekap, pengawalan penyakit berjangkit dapat dipertingkatkan sekaligus mengawal epidemik yang biasa terjadi pada zaman itu. Bilangan kanak-kanak yang hidup selepas dilahirkan meningkat yang membawa kepada gunatenaga yang lebih besar. Perladangan yang lebih baik serta Revolusi Pertanian di Britain menjadikan pengeluaran makanan lebih cekap dan kurang menggunakan tenaga buruh telah memaksa penduduk yang ramai tidak lagi dapat bekerja dalam sektor pertanian tetapi ke industri kecil seperti menganyam dan ke bandar-bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang baru dibina. Perluasan wilayah kolonial pada kurun ke-17 pula menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan, kewujudan pasaran kewangan dan pengumpulan modal juga disebut sebagai faktor-faktor revolusi berlaku.
 
Inovasi teknologi adalah ciri utama Revolusi Perindustrian dan kunci kepada teknologi ini adalah penciptaan enjin stim<ref>Hudson, Pat. ''The Industrial Revolution'', Oxford University Press US. ISBN 0-7131-6531-6 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0713165316&id=Bh7HVl92bVMC&pg=PA74&lpg=PA74&sig=IFA1UKF5OUj-wjGbeYaKoG0yDng Baca]</ref>. Enjim stim yang dicipta oleh [[James Watt]], telah digunakan untuk menggerakkan kilang-kilang dan lombong-lombong. Ia juga digunakan sebagai enjin yang menggerakkan keretapi.
 
aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah
1)Pemilikan Tanah Persendirian
- Sistem pemilikan tanah persendirian
- Sistem pemilikan tanah awam
- Dipunyai oleh golongan kaya
- Dimiliki oleh orang perseorangan
- Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan
- Memelihara ternakan
- Memburu binatang
- Memancing
- Untuk menampung kehidupan harian
- Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran
- Tuan tanah memagari tanah awam
- Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan
- Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman
- Rakyat biasa kehilangan punca rezeki
- Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang
- Berhijrah ke bandar
- Menjadi buruh kilang
 
2)Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian
- Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
- Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
- Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim
- Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur
- Tanaman baru diperkenalkan
- Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
- Alatan baru dicipta/Jethro Tull
- untuk menggali dan menugal
- dilakukan dengan lebih pantas
 
3)Pertanian komerial
- Baja asli mula digunakan
- Tanaman lebih subur
- Hasil pertanian bertambah
- Peningkatan kualiti hasil pertanian
- Lebihan produk diperdagangkan
 
 
(cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara)
 
kewangan
-kekurangan moda
-nilai mata wang turun naik
Pelaburan
-Kejatuhan pasaran saham
-Masalah menarik pelabur asing
Teknologi
-Masih rendah
-Bergantung kepada teknologi luar
Globalisasi
-Persainagn dengan negara maju
-Pengiktirafan oleh negara-negara maju
Pasaran
-Menembusi pasaran antarabangsa
-Pasaran terhad
-Tekanan negara maju
Tenaga kerja
-Kurang mahir
-Bergantung kepada negara luar
Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar
(Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas)
-Penguasaan ilmu pengetahuan
-Menguasai ICT
-Penyelidikan dan pembangunan R&D
-Mengukuhkan sistem kewangan
-Meningkatkan kualiti barangan
-Mencari pasaran baru
-E-dagang
-promosi
-modal insan
(langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa)
 
-menguasai ilmu pengetahuan
-menguasai kemahiran
-menjamin keamanan
-mengekalkan perpaduan kaum
-kreatif dan inovatif
-mengalakkan pelaburan asing
-menaik taraf infranstrutur
-menambah tenaga mahir
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
-kurangkan karenah birokrasi
-memberikan bantuan modal
-mencari pasaran baru
-melakukan penyelidikan
 
== Nota kaki ==
<references />
 
[[Kategori:Revolusi Perindustrian|*]]
[[Kategori:Sejarah teknologi]]
{{Link FA|ca}}
{{Link FA|eu}}
{{Link FA|sw}}
 
[[kbd:Индустриал револуциэ]]
[[af:Industriële Revolusie]]
[[als:Industrielle Revolution]]
[[ar:ثورة صناعية]]
[[an:Revolución industrial]]
[[ast:Revolución industrial]]
[[az:Sənaye inqilabı]]
[[id:Revolusi Industri]]
[[bn:শিল্প বিপ্লব]]
[[zh-min-nan:Kang-gia̍p Kek-bēng]]
[[jv:Révolusi indhustri]]
[[be:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
[[be-x-old:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
[[bs:Industrijska revolucija]]
[[br:Dispac'h Greantel]]
[[bg:Индустриална революция]]
[[ca:Revolució Industrial]]
[[cs:Průmyslová revoluce]]
[[cy:Y Chwyldro Diwydiannol]]
[[da:Den industrielle revolution]]
[[de:Industrielle Revolution]]
[[et:Tööstuslik pööre]]
[[el:Βιομηχανική επανάσταση]]
[[en:Industrial Revolution]]
[[es:Revolución Industrial]]
[[eo:Industria revolucio]]
[[ext:Revolución Endustrial]]
[[eu:Industria Iraultza]]
[[fa:انقلاب صنعتی]]
[[hif:Industrial Revolution]]
[[fo:Ídnaðarkollveltingin]]
[[fr:Révolution industrielle]]
[[fy:Yndustriële Revolúsje]]
[[ga:Réabhlóid Thionsclaíoch]]
[[gd:Tionndadh Gnìomhachais]]
[[gl:Revolución Industrial]]
[[gan:工業革命]]
[[ko:산업 혁명]]
[[hy:Արդյունաբերական հեղափոխություն]]
[[hi:औद्योगिक क्रांति]]
[[hr:Industrijska revolucija]]
[[is:Iðnbyltingin]]
[[it:Rivoluzione industriale]]
[[he:המהפכה התעשייתית]]
[[kn:ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ]]
[[ka:ინდუსტრიული რევოლუცია]]
[[kk:Өнеркәсіп төңкерісі]]
[[sw:Mapinduzi ya Viwandani]]
[[ku:Şoreşa pîşesaziyê]]
[[la:Industriae conversio]]
[[lv:Rūpnieciskā revolūcija]]
[[lt:Pramonės perversmas]]
[[hu:Ipari forradalom]]
[[mk:Индустриска револуција]]
[[ml:വ്യവസായവിപ്ലവം]]
[[krc:Индустриял революция]]
[[mt:Rivoluzzjoni Industrijali]]
[[mr:औद्योगिक क्रांती]]
[[mwl:Reboluçon Andustrial]]
[[mn:Аж үйлдвэрийн хувьсгал]]
[[my:စက်မှုတော်လှန်ရေး]]
[[nl:Industriële revolutie]]
[[new:औद्योगिक क्रान्ति]]
[[ja:産業革命]]
[[no:Den industrielle revolusjon]]
[[nn:Den industrielle revolusjonen]]
[[oc:Revolucion industriala]]
[[pnb:صنعتی انقلاب]]
[[ps:رغاويز اوښتون]]
[[nds:Industrielle Revolutschoon]]
[[pl:Rewolucja przemysłowa]]
[[pt:Revolução Industrial]]
[[kaa:O'ndiris revolyutsiyası]]
[[ro:Revoluția industrială]]
[[ru:Промышленная революция]]
[[rue:Промыслова револуція]]
[[sq:Revolucioni Industrial]]
[[scn:Rivuluzzioni nnustriali]]
[[si:කාර්මික විප්ලවය]]
[[simple:Industrial Revolution]]
[[sk:Priemyselná revolúcia]]
[[sl:Industrijska revolucija]]
[[sr:Индустријска револуција]]
[[sh:Industrijska revolucija]]
[[fi:Teollinen vallankumous]]
[[sv:Industriella revolutionen]]
[[tl:Rebolusyong Industriyal]]
[[ta:தொழிற்புரட்சி]]
[[te:పారిశ్రామిక విప్లవం]]
[[th:การปฏิวัติอุตสาหกรรม]]
[[vi:Cách mạng công nghiệp]]
[[tr:Sanayi Devrimi]]
[[uk:Промислова революція]]
[[ur:صنعتی انقلاب]]
[[fiu-vro:Tüüstüspööreq]]
[[war:Rebolusyon Industriyal]]
[[yi:אינדוסטריעלע רעוואלוציע]]
[[zh-yue:工業革命]]
[[bat-smg:Pramuonės perversmos]]
[[zh:工业革命]]
Pengguna awanama