Dewan Perwakilan Daerah: Perbezaan antara semakan

tiada ringkasan suntingan
(Laman baru: {{Tata Negara Republik Indonesia}} '''Dewan Perwakilan Daerah''' ('''DPD''') ialah dewan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah ...)
 
Tiada ringkasan suntingan
{{Tata Negara Republik Indonesia}}
 
'''Dewan Perwakilan Daerah''' ('''DPD''') ialah dewan negara dalam sistem [[ketatanegaraan]] [[Republik Indonesia]] yang merupakan wakil-wakil daerah [[provinsi]] dan dipilih melalui [[Pilihan raya umum|Pilihan Raya Umum]].
 
 
==Tugas, bidang kuasa, dan hak==
Tugas dan [[bidang kuasa]] DPD, antara lain, adalah seperti yang berikut:
* Mengajukan [[rang undang-undang]] kepada DPR[[Dewan RancanganPerwakilan Undang-UndangRakyat]] (DPR) yang berkaitan dengan otonomiautonomi daerah,; hubungan antara pusat dan daerah,; pembentukan dan, pemekaran, dan penggabungan daerah,; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnyayang lain; serta yang berkaitan dengan perimbanganpertimbangan keuangankewangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahasmembahaskan RUUrang undang-undang tersebut.
* Memberikan pertimbangan kepada DPR atasterhadap RUUrang APBNundang-undang [[Belanjawan Daerah]] (APBD) dan RUUrang undang-undang yang berkaitan dengan pajak[[cukai]], [[pendidikan]], dan [[agama]].
* Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota [[Badan Pemeriksa KeuanganKewangan]] (BPK).
* Melakukan pengawasan atasMengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai otonomiautonomi daerah,; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,; hubungan antara pusat dan daerah,; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya,yang lain; pelaksanaan APBNbelanjawan (APBD), pajakcukai, pendidikan, dan agama.
* Menerima hasil pemeriksaan keuangankewangan negara daridaripada Badan Pemeriksa Kewangan BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUUrang undang-undang yang berkaitan dengan APBNAPBD.
 
Anggota-anggota DPD juga memiliki hak menyampaikantafsiran, usulmengundi, danmengutarakan pendapat, cadangan dan pertanyaan, selain daripada memiliki hak membela diri, hak imunitaskekebalan, sertadan hak protokolerprotokol.
 
==Alat-alat DPD==