Mariah al-Qibtiyah: Perbezaan antara semakan

Tiada ringkasan suntingan
Tabari, walaupun begitu, mengulang kedatangan Maria dari Mesir:
 
Di tahun ini, Hātib b. Abi Balta'ah kembali dari al-Muqawqis membawa Māria dan saudaranya Sīrīn, bagal betinyanyabetinanya Duldul, dan keldainya Ya'fūr, dan pakaian-pakaian. Dengan dua wanita al-Muqawqis, telah dikirimkan kepadanya seorang kasim, dan surat tersebut ada padanya. Hātib telah mengajaknya masukmemeluk Islam sebelum akhirnya tiba bersama mereka, dan begitu pula Māriyah saudaranya. Rasulullah menempatkan mereka untuk sementara dengan Ummu Sulaym binti Milhān. Māriyah sangat cantik. Nabi mengirim saudaranya Sīrīn kepada Hassān bin Tsābit dan dia melahirkan 'Abdul Rahmān bin Hassān.
—Tabari, Tarikh at-Tabari.[2]
 
10,347

suntingan