Pengaruh Islam terhadap seni lukis Barat: Perbezaan antara semakan