Perbezaan antara semakan "Mahkamah Syariah di Malaysia"

 
==Bidang Kuasa Jabatan Agama Islam & Mahkamah Syariah==
Mahkamah Syariah diberi nama Mahkamah Kadi(dahulunya sebelum pemisahan antara dua agensi ini berlaku) telah diberi kuasa menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Bidang kuasa yang diberikan adalah seperti perkahwinan, penceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil.
 
Mahkamah Syariah pula menjalankan tugas yang berasingan dengan Pejabat Agama. Pejabat Agama menjalankan pentadbiran dalam hal-hal yang bersangkut dengan masyarakat Islam seperti urusan [[zakat]], [[Baitulmal]], dakwah, [[pendidikan]],pengurusan masjid dan sebagainya mengikut kuasa bagi setiap negeri berkenaan di Malaysia. TetrdapatPada negerimasa yangkini meletakkansemua Mahkamah Syariah ditelah bawahterpisah pentadbiranpentadbiranya Pejabatdengan Jabatan Agama negeriIslam.Mahkamah denganSyariah bidangtelah kuasaditukar danidentitinya tugasmenjadi yangJabatan berlainan.Kehakiman Syariah Negeri.
Kebanyakan negeri menjadikan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai institusi yang tertinggi(pembuat dasar) dan diikuti Majlis Agama & Istiadat.,Jabatan TerdapatMufti,Jabatan di bawahnya MahkamahKehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam.
 
Kebanyakan negeri menjadikan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai institusi yang tertinggi dan diikuti Majlis Agama & Istiadat. Terdapat di bawahnya Mahkamah Syariah dan Jabatan Agama Islam.
 
==Perlaksanaan Pengadilan di Mahkamah Syariah==
Pengguna awanama