Kimiya-yi sa'ādat

Kimiya-yi Sa'ādat (كيمياى سعادت), diterjemahkan [Alkimia Kegembiraan], dikarang oleh Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, seorang ahli teologi, ahli falsafah, dan pengarang Sunah prolifik Parsi dianggapkan salah seorang ahli fikir Parsi bersistem Islam.[1] Kimiya-yi Sa'ādat telah ditulis terhadap akhir riwayatnya tidak lama sebelum 499/1105.[2] Sewaktu sebelum ia tikarang dunia Islam telah dianggap berada dalam keadaan kekacauan politik dan juga intelektual. Al-Ghazali menyatakan bahawa ada pertikaian tetap berkenaan peranan falsafah dan teologi akademik dan ahli Sufi dihukuman kerana kecuaian tanggung jawab upacara amal Islam mereka.[3] Pada pengeluarannya, Kimiya-yi sa'ādat membenarkan al-Ghazali untuk mengurangkan ketegangan antara para ulama dan mistikus.[3] Kimiya-yi sa'ādat menekankan pentingnya mengamati keperluan ritual Islam, tindakan yang akan mengarah pada keselamatan, dan mengelakkan dosa. Faktor yang menetapkan Kimiya-yi sa'ādat selain daripada karya-karya teologi lain pada waktu itu, mistik penekanan pada disiplin diri dan asketisme.[3] al-Ghazali telah berjaya mendapatkan penerimaan luas untuk Sufisme, bagaimanapun, beliau melakukannya dengan mengorbankan para ahli falsafah, meskipun ternyata bahawa tujuannya adalah untuk menyangkal mereka.[4]

Struktur

sunting

Kimiya-yi Sa'ādat dan terjemahan selanjutnya bermula dengan mengutip beberapa dewan Nabi. Secara keseluruhan, Kimiya-yi Sa'ādat mempunyai empat bahagian prinsip dari sepuluh bab masing-masing:

ebādāt (tugas keagamaan)

monjīāt (penyelamatan)

mu'amalat (aspek hubungan manusia Islam)

mohlekāt (kutukan)

Sa'āda

sunting

Sa'āda (kegembiraan) adalah sebuah konsep penting dalam falsafah Islam yang digunakan untuk menggambarkan matlamat tertinggi manusia perjuangan.[5] Sa'āda dianggap sebahagian daripada "kebahagiaan tertinggi", iaitu bahawa dari akhirat. Hanya apabila manusia telah dibebaskan / nya jiwanya benar-benar bentuk kewujudan kopral, dan tiba di apa yang disebut "akal aktif". al-Ghazali percaya pada kesempurnaan praktikal-etika dan bahawa dengan melatihkan keupayaan diberi-Allahnya yang diberikan bagi manusia alasan harus ditarik ke alkimia spiritual yang mengubah jiwa dari keduniawian untuk menyelesaikan pengabdian kepada Allah. Ini sahaja, beliau percaya dapat menghasilkan kebahagiaan tertinggi.[3] Ajaran Ghazali adalah untuk membantu manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan hukum agama, dan dengan demikian mendapatkan pemahaman yang lebih dalam artinya pada hari kiamat.[6]

Kimiā

sunting

Kimiā (Alkimia) adalah ilmu terapan dan mistik yang telah dipelajari selama berabad-abad. Pada intinya, Kimia merupakan konsepsi lengkap alam semesta dan hubungan antara makhluk duniawi dan kosmos.[7] Pada ahli falsafah agama menekankan pentingnya sebagai suatu disiplin agama. Oleh kerana dimensi rohaniah Kimia dianggap termulia dari semua ilmu ghaib (iaitu astrologi dan pelbagai jenis ajaib) Ghazali sendiri mempercayai bahawa segala sesuatu di bumi adalah penyataan dari roh Allah, sehingga segala sesuatu milik kimia.[7]

Ihya ulum-Aldeen (احياء علوم الدين)

sunting

Ini adalah salah faham umum bahawa Sa'adat Kimiya-yi adalah penulisan ulang dari Ihya ulum-Aldeen (The Revivication dari Ilmu Agama). Ihya ulum-Aldeen ditulis oleh al-Ghazali selepas meninggalkan tugasnya sebagai seorang profesor kerana "krisis kerohanian" yang menuntun dia untuk tinggal di pengasingan selama beberapa tahun. Ini terdiri dalam Bahasa Arab, dan merupakan usaha untuk menunjukkan cara-cara di mana kehidupan seorang sufi dapat didasarkan pada apa yang dituntut oleh undang-undang Islam.[8] Ada kesejajaran yang pasti antara ulum Ihya-Aldeen dan Sa'adat Kimiya-yi, namun empat bab pengantar dari Sa'adat Kimiya-yi mengandungi diskusi teologi yang relevan yang mengatur dua berasingan. Kimiya-yi sa'ādat secara mencolok lebih pendek daripada Ihya ulum-Aldeen, namun dalam pengenalan Parsi asli dari Kimiya-yi sa'ādat al-Ghazali secara tegas menyatakan beliau menulis Kimiya-yi sa'ādat untuk mirrior intisari Ihya ulum-Aldeen dan beberapa tulisan yang lain teologi dan menulis dalam Bahasa Parsi sehingga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan masyhur.[9]

Terjemahan dan Terbitan

sunting

Dari bentuk asalnya Parsi yang dimiliki oleh Sa'adat Kimiya-yi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Turki, dan Jerman. Husain-Khadiv-i Jam mengedit paruh pertama dari teks Parsi hampir dua dekad lalu. Versi ini dianggap paling menguntungkan, kerana meningkatkan pada edisi terakhir oleh Ahmad Ahram dan Muhammad Abbasi.[2]

Pada tahun 1910, Claud Field menerbitkan sebuah terjemahan pendek dari Kimiya-yi Sa'ādat memanfaatkan terjemahan Urdu dari teks Parsi[3] serta parafrasa sebelumnya Inggeris terjemahan Turki oleh Muhammad Mustafa an-Nawali.[2] Elton L. Daniel, a professor of Islamic history at the University of Hawaii,[3] membandingkan teks yang diberikan kepadanya oleh Claud feild untuk edisi Parsi dan menata ulang urutan bab dan bahagian ayat dalam rangka untuk membuat mereka berkorelasi lebih baik dengan Kimiya-yi Sa'ādat asli. Ia juga menambah penjelasan menunjukkan kawasan di mana terjemahan Field bervariasi dari Kimiya-yi Sa'ādat asli, di mana teks-teks tertentu dihilangkan/kental, dan mengenalpasti banyak individu dan kutipan Al-Quran yang ditemui dalam teks. Terjemahan terbaru dari Kimiya-yi Sa'ādat diterbitkan pada tahun 2008 dan diterjemahkan oleh Jay Crook. Kebanyakan para sarjana bersetuju bahawa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan terjemahan lengkap dan segar dari teks asli Parsi.[9]

"Allah telah mengutus di Bumi seratus dua puluh empat ribu nabi untuk mengajar orang-orang yang perscription alkimia ini, dan bagaimana untuk memurnikan hati mereka dari high baser dalam percubaan pantang. alkimia ini mungkin secara singkat dapat dihuraikan sebagai berpaling dari dunia, dan konstituennya adalah empat: Pengetahuan Diri Pengetahuan tentang Allah Pengetahuan tentang dunia ini kerana benar-benar adalah Pengetahuan tentang dunia berikutnya seperti apa adanya."[10]

Lihat juga

sunting

Rujukan

sunting
  1. ^ Bowering, Gerhard. "ḠAZĀLĪ, ABŪ ḤĀMED MOḤAMMAD, I." Encyclopædia Iranica. Print
  2. ^ a b c Bowering, Gerhard. "[Untitled]." Rev. of The Alchemy of Happiness Translated by Claud Feild and Revised by Elton L. Daniel. Journal of Near Eastern Studies July 1995: 227-28. Print
  3. ^ a b c d e f Bodman Jr., Herbert L. "(untitled)." Rev. of The Alchemy of Happiness Translated by Claud Feild and Revised by Elton L. Daniel. Journal of World History Fall 1993: 336-38. Print.
  4. ^ Sells, Michael Anthony. Early Islamic Mysticism: Sufi, Qurʼan, Miraj, Poetic and Theological Writings. New York: Paulist, 1996. Print.
  5. ^ Daiber, H. "Saʿāda." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. Augustana. 08 April 2010 <http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-6361>
  6. ^ Schimmel, Annemarie. "The Period of Cinsolidation: From Shibli to Ghazali." Mystical Dimensions of Islam. North Carolina: Chapel Hill, 1975. 94-97. Print.
  7. ^ a b Pierre, Lory. "KIMIĀ." Encyclopedia Iranica. Print.
  8. ^ Watt, Montgomery. "Ghazali, /Abu /Hamed /Mohammad,ii,iii." Encyclopedia Iranica. 1-12. Print.
  9. ^ a b Netton, Ian R. "(Untitled)." Rev. of The Alchemy of Happiness Translated by Claud Field. Journal of the Royal Asiatic Society Apr. 1993: 117-18. Print.
  10. ^ Ghazzālī, and Claud Field. The Alchemy of Happiness. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1991. Print. here

Pautan luar

sunting