Lagu Kebangsaan RSS Azerbaijan

Lagu Kebangsaan RSS Azerbaijan (bahasa Azeri: Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni) adalah lagu kebangsaan Azerbaijan saat masih berbentuk Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, salah satu republik bahagian dari Kesatuan Soviet.

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni

Kebangsaan anthem Republik Sosialis Soviet Azerbaijan
LirikSüleyman Rüstem, Samed Vurgun, dan Hüseyn Arif
MuzikUzeyir Hajibeyov
Diguna pakai1944
Dilepaskan1992
Sampel audio
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni

Latar belakang

sunting

Lagu kebangsaan ini digunakan mulai tahun 1944 hingga 1992. Komposernya adalah Uzeyir Hajibeyov yang juga menggubah Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni, lagu kebangsaan yang dipakai Azerbaijan saat ini. Adapun penulis liriknya adalah Süleyman Rüstem, Samed Vurgun, dan Hüseyn Arif. Pada tahun 1978, liriknya sedikit diubah untuk menghilangkan sebutan yang merujuk pada Josef Stalin. Setelah Azerbaijan merdeka dari Kesatuan Soviet pada tahun 1991, lagu ini masih dipakai sebagai lagu kebangsaan sampai setahun kemudian.

Lirik di Bahasa Azeri (Abjad Sirilik)

sunting

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Одлар јурду! Бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмасдыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг - шанлы Совет Вәтәнимиз!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Lirik di Bahasa Azeri (Abjad Latin)

sunting

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Odlar yurdul Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qahrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nasillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmasdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Terjemahan ke Bahasa Inggris

sunting

Azerbaijan, the glory, the flowers of the Republic!
The Soviet people to bring a strong new birth of freedom.
October Revolution will be happy to give you infinite courage.
Cheers for the extraordinary wisdom, cheering for the people's power!

Wise leadership of the party of Lenin created we walk in the road.
Sun shine communism, shines with the city and countryside.
We continue to win tomorrow's victory laurel to forge ahead.
Long live, long live, Azerbaijan, the great Soviet land!

The Fire country, Snow peak cultivated proven people.
Fearless thirst for freedom fighting hero is a martyr.
The determination of a thousand memories transmission burst today,
We move towards communism, the pace of a firm and stable.

Wise leadership of the party of Lenin created we walk in the road.
Sun shine communism, shines with the city and countryside.
We continue to win tomorrow's victory laurel to forge ahead.
Long live, long live, Azerbaijan, the great Soviet land!

The friendly people of Russia, the heroic champion of the league,
To firmly hold the sacred sincere hand of friendship.
Forces from alliance unbreakable fraternal peoples,
Let this treasure filled with glorious Soviet motherland!

Wise leadership of the party of Lenin created we walk in the road.
Sun shine communism, shines with the city and countryside.
We continue to win tomorrow's victory laurel to forge ahead.
Long live, long live, Azerbaijan, the great Soviet land!

Pautan luar

sunting