Microsoft BASIC adalah produk asas Microsoft. Ia mula muncul pada 1975 dan dikenali sebagai Altair BASIC dan merupakan bahasa pengaturcaraan BASIC yang pertama untuk MITS Altair 8800. MITS Altair merupakan mikrokomputer untuk mereka yang menjadikan konsep mikrokomputer sebgai hobi.

Penterjemah Altair BASIC mula dibangunkan oleh pengasas Microsoft, Paul Allen dan Bill Gates dengan bantuan Monte Davidoff dengan menggunakan pensimulasi perisian Intel 8080 pada minikomputer PDP-10.