Nusyuz

Nusyuz ialah suatu tindakan isteri yang dapat dimaksudkan sebagai ingkar atau menentang kehendak suami dengan tiada alasan syarak yang dapat diterima mengikut hukum syarak.

Nusyuz ialah suatu tindakan isteri yang dapat dimaksudkan sebagai ingkar atau menentang kehendak suami dengan tiada alasan syarak yang dapat diterima mengikut hukum syarak.