Pengecaman iris ialah kaedah pengenalan biometrik berautomatik yang menggunakan teknik pengecaman pola berasaskan matematik pada imej video satu atau kedua-dua iris mata seseorang individu yang bercorak unik, kompleks, stabil, dan dapat dilihat dari jauh.