Wikipedia:HotCatPengguna ini menggunakan HotCat bagi meletakkan kategori sesuai pada sesuatu rencana.